Europa 1871-1914 | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 7
  • 1824
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2003
  • 04-06-2003

Europa 1871-1914 | Synopsis

Synopsis i historie om Europa 1871-1914.

Problemformulering
Hvilke problemer lå der i stormagternes indbyrdes forhold 1871-1914, som var medvirkende til 1. verdenskrigs udbrud i 1914.

Hovedsigte:
Ved en analyse af stormagters indbyrdes forhold at belyse, hvilke forhold der kan føre til en verdenskrig.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Hovedsigte
Nationalisme
Imperialisme
Status på stormagterne
Forholdene mellem stormagterne før krigen.
Det skæbnesvangre skud
Krigens start
Perspektivering
Historiedidaktiske overvejelser
Litteratur

Uddrag

Dette skriftlige oplæg vil omhandle Europas historie 1871-1914, denne periode ligger indenfor imperialismens tidsalder. Perioden er en vigtig del af Europas historie og en kilde til forståelse af, hvordan det 20. århundrede f.eks. kunne frembringe to verdenskrige. I denne periode blev grundstenene lagt til 1. verdenskrigs udbrud i 1914. At forstå hvad der lå til grund for dette krigsudbrud er samtidig en forståelse af, hvorfor et enkelt skud i Sarajevo kunne udløse en krig, der i første omgang begyndte som en ren europæisk konflikt, men siden hen udviklede sig til en verdenskrig, der varede i 4 år. Det er min
intention at belyse nationernes indbyrdes forhold, og derved danne rammen for en diskussion af, hvilke årsager der var medvirkende til 1. verdenskrigs udbrud i 1914. Mit oplæg afgrænses ved at fokusere på de fire stormagters indbyrdes forhold... Køb adgang for at læse mere

Europa 1871-1914 | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.