Synopsis om Etnocentrisme

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Skolen i samfundet
  • Godkendt
  • 11
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2000
  • 26-02-2001

Synopsis om Etnocentrisme

Synopsis til eksamen i skolen i samfundet om Etnocentrisme.

Jeg har besluttet at redegøre for etnocentrisme, nogle forskellige teorier og hvordan en bevidsthed om forskellige menneskers reaktion på hinanden ved et møde på tværs af kulturer og samfundsgrupper, kan gøre dette møde mere konfliktfrit og forebyggende for de problemer vi kender fra vores hverdag i folkeskolen, hjemme og på arbejdspladsen.

Indhold

Skolen i samfundet 3
Synopsis ang. Etnocentrisme 3
Deffinering af etnocentrisme 3
Danskeren 3
Livsformer 3
Den selvstændige livsform. 4
Arbejde og fritid går ud iet 4
Lønarbejder livsform 4
Arbejde og fritid er adskilt 4
Karrierebunden livsform 4
Den borgerlige livsform 4
Husmoderlivsformen 5
Baglandslivsformen 5
Etniske konflikter 5
Etnicitet og etniske konflikter 5
Et dynamisk etnicitetsbegreb 5
Mobilisering af etniske grupper 5
Nationale og etno-nationale konflikter 6
Konflikter mellem majoritet og minoritet 6
Instrumentel teori om etnicitet 6
Primordiale teori 6
Koncentrationen i de enkelte kommuner 6
Integrationsbegreber 7
Assimilation 7
Pluralistisk integration 7
Segregation 7
Fremmedheden 7
Udviklingen i den politiske debat 7
Etnocentrisme, med udgangspunkt i individdet 7
Marionetprogrammer og konstruktørprogrammer 7
Biologiske, socialpsykologiske og strukturelle teorier 8
Teorien om social identitet, 8
Positiv og negativ social identitet. 8
Teorien omsocial indlæring 9
Hvordan foregår indlæringen? 9
Teorien om de traditionsbestemte forskelle 9
Teorien om generationsforskelle 9
Aldersforskelle i etnisk tolerance (tabel sd 91) 10
Teorien om livscyklustolkningen 10

Uddrag

Deffinering af etnocentrisme

Etnocentrisme = omverdensblindhed
Udtrykker et grundlæggende behov for tryghed.
I kraft af modsætninger findes ens egen identitet- selvbekræftigelse
Fjendebilleder og forbilleder medfører en trussel fra “deres” normer og livsstil, idet det stiller spørgsmål til “vores” normer og livsstil, og omvendt.
Etnocentrisme viser sig ved at de kulturelle træk der tillægges et folk, af dem selv opfattes som positive.
Om den ydrre trussel er reel eller bare opfattet, er den et middel til indre sammenhold, indenfor familie, kammarater eller nationen.

Danskeren

Danskerne er anti-autoritære, imodsætning til eks. Tyskere, spaniere og amerikanere der er autoritetstro og arbejder under leadership og management.
Danskerne har intuition, situationsfornemmelse, lavt struktureringsbehov, bryder sig ikke om manualer og instruktioner, er anarkistisk, har sympati men jager livskvalitet og ikke præstation.
Danskeren er et af verdens mest flittige folkefærd, denne tendens genfindes overalt i den vestlige verden.
Danskeren lever i en homogen nationalstat med fælles sprog og holdninger og for få forskelle i levevilkår, da den skandinaviske model for politisk-økonomisk målsætning er et fælles udgangspunkt, denne omhandler bla.:
1. fuld beskæftigelse
2. En vis lighed i indkomstfordelingen
3. Økonomisk vækst
4. stabile priser og en lav inflation.

Livsformer

Livsformsanalyse ser på vores hverdagsliv, og er et arbejdsredskab for at finde kontraster frem.
Hver livsform kræver sin egen begrebsverden, og er i inbyrdes konflikt, da deres vilkår strider imod hinanden. Årsagerne til konflikten kan svært ses indefra og gør blind for andre levemåder - omverdensblindhed - etnocentrisme. Hvor andre mennesker og deres liv ses i eget lys, og ikke som andre mennesker der tænker og handler anderledes... Køb adgang for at læse mere

Synopsis om Etnocentrisme

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.