Etniske unges integration | Pædagog

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 2. semester
  • Andet fag eller modul (Pædagog)
  • Godkendt
  • 25
  • 7103
  • PDF
  • Andet
  • 2000
  • 26-01-2012

Etniske unges integration | Pædagog

Pædagog opgave om etniske unges integration i Danmark - en rejse mellem personlige, teoretiske og medieskabte forestillinger.

Vi har i nærværende opgave om integration af etniske unge, bevæget os i et grænseland mellem personlige, teoretiske og medieskabte forestillinger om etniske minoritetsunge, men hvem er de etniske ”andre” egentlig? Hvordan skal vi som mennesker og pædagoger møde de etniske ”andre”, og hvorledes skal de integreres i det fællesskab vi kalder Danmark?

Vi vil følgende i opgave forsøge at indfange det essentielle ved integration af etniske ”andre” og dermed vil vi også indirekte forsøge at beskrive, hvad der er det essentielle for det at være menneske.

Vi har af både praktiske og fordybelsesmæssige årsager valgt at inddele opgaven i fire afsnit.
På baggrund af ovennævnte vil opgavens emneopdeling til tider kunne virke ”kunstig”.

”Kunstigheden” skyldes at de fire komponenter; kultur, identitet, integration og pædagogiskarbejde, alle har en betydning for forståelsen af integration.

Vi har valgt at undersøge forholdene omkring det pædagogiske arbejde med etniske minoriteter, med fokus på unge.

Med udgangspunkt i relevant faglitteratur og artikler vil vi redegøre for følgende:
- Hvad er det væsentlige i pædagogisk arbejde med unge etniske minoriteter?
- Hvad er kultur, og hvad betyder kulturindsigt i det pædagogiske arbejde?
- Hvad er identitet, og hvad betyder identitetsforståelsen i det pædagogiske arbejde med etniske unge?
- Hvad er integration, og hvilken betydning har integration for det pædagogiske arbejde med etniske minoritetsunge?
- Hvilke samfundsmæssige rammer er der for integration i Danmark generelt, og hvilke integrative tiltag er der specifikt for etniske minoritetsunge i Danmark?

Indhold

Indledning 2
Målformulering, emneafgrænsning og metodevalg 3
1. Betragtninger over kultur 4
1.1 Kulturuniversalisme kontra kulturrelativisme 5
1.2 Multikulturalitet 6
1.3 Kollektivistisk kontra individualistisk livssyn 6
1.4 Ære og skam 7
1.5 Perspektiver og strøtanker over kulturbegrebet 8
2. Identitet 9
2.1 Identitetsdannelse hos unge 10
2.2 Etniske unges identitet 11
3. Hvad er integration? 14
3.1 Hvad er de samfundsmæssige rammer for integration i Danmark? 15
3.2 Sprog og integration 16
4. Pædagogisk arbejde 18
4.1 Forældresamarbejdet 18
4.2 Kulturindsigt 19
4.3 Tosprogede og etsprogede pædagoger 20
Konklusion 22
Litteraturliste 24

Uddrag

1. Betragtninger over kultur
”Vi opholder os så gerne i den frie natur, fordi den ingen mening har om os” (Nietzsche).

I novellesamlingen ”Eftersøgningen” lader Peter Seeberg i novellen ”Spionen”, en ensom cykelrytter nå til følgende erkendelse ”..men en dag står det evige abstrakte spørgsmål med dets: Hvad vil du? .. og jeg må enten vælge lidt af hele verdenen, eller det hele af lidt af verdenen. Ovenstående modsætning synes også at gøre sig gældende for vores betragtninger over kultur. Efter få men trange overvejelser synes der nu at have tegnet sig et mønster og følgelig også et valg.
Nærværende afsnit vil blive anlagt udfra et ”ørneperspektiv” – eller som Seeberg siger, lidt af hele verden.

Vi vil i det følgende anvende flere forskellige kultur-beskrivelser, bl.a. kulturuniversalisme, kulturrelativisme og multikulturalitet.

Vi vil også forsøge at indfange tendenser for etniske minoriteters kultur samt for vesterlandsk kultur. Slutteligt vil vi diskutere og perspektivere kultur som begreb. Vi vil altså beskrive lidt af det hele, med fare for at miste dybde og kvalitet.

Når man snakker om kultur, er det næsten altid i forbindelse med mennesker. Kultur bliver ofte forstået som det modsatte af natur. Dyrene har ikke en kultur, men en ”natur”. Kultur kommer af det latinske ”cultura” og betyder oprindelig dyrkning af planter, men senere kom det til at stå for: ”alt det, der er genstand for pleje, udvikling eller uddannelse ud over, hvad naturen selv kan udvirke”. Der altså en kvalitativ forskel mellem mennesker og dyr, nemlig kulturen... Køb adgang for at læse mere

Etniske unges integration | Pædagog

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.