Etisk dannelse i folkeskolen | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Kristendomskundskab/religion
  • Godkendt
  • 22
  • 9772
  • PDF
  • Læreruddannelsen Jelling
  • 2002
  • 26-01-2012

Etisk dannelse i folkeskolen | Synopsis

Eksamensopgave/synopsis i religion om etisk dannelse i folkeskolen

Problemformulering

1. Hvad er etik og moral?

2. Hvordan begrundede man etikken tidligere?

3. Hvordan begrundes etikken i nyere tid?

4. Hvordan finder man et etisk forum i skolen i dag?

Indhold

Emnebegrundelse 2
Problemformulering 2
1. Indledning 3
2. Definition af etik og moral 3
3. En objektiv etik 4
4. Islam – etikken begrundet i Allah 4
5. GT – etikken begrundet i Gud 5
6. NT – etikken begrundet i Gud 5
7. Opsamling af etikken begrundet i Gud 6
8. Pligtetik ved Immanuel Kant ( 1724-1804) 6
9. Konsekvensetik/utilitarisme ved Jeremy Bentham (1748-1832) 9
10. Friedrich Nietzsche (1844-1900) 11
11. Etikkens begrundelse i dag 13
A. K. E. Løgstrup (1905-1981) 13
B. Peter Kempf (1937 -) 15
12. Etikkens begrundelse i folkeskolen 16
13. Hvordan fungere som mæglere i en etisk dialog? 17
14. Konklusion 19
15. Perspektiverende spørgsmål 21
Litteraturliste 22

Uddrag

Emnebegrundelse
Vi lever i et post-moderne, multikulturelt samfund, hvor det er nødvendigt at mediere mellem forskellige kulturer. I skolen møder vi elever med hver deres habitus, og denne mangfoldighed af normer og værdier skal hjælpe dem til at reflektere over deres egen dannelse og identitet.

Vi ser kristendomsfaget som et meget vigtigt dannelsesfag, fordi det i dag er svært at begrunde etikken og derved definere en fælles etik for alle i vores samfund. Er det i virkeligheden, fordi vi ikke deler de samme basale værdier? Som kristendomslærere må vi derfor sørge for at skabe et forum, hvor eleverne kan relatere sig til andre. Gennem refleksivitet sættes deres egne traditioner og værdier i relief, og gennem opnåelse af kendskab til andre religioner, udlignes eventuelle barrierer og fordomme.

For at sikre den etiske dimension i faget kristendom, må en objektiv, teoretisk refleksion over værdier være grundlaget for etikundervisning i skolen. Kristendomsfaget lægger imidlertid også op til en praktisk etik med subjektive drøftelser og overvejelser om ret handlen. Etiske problemstillinger mellem mennesker, og specielt moralske problematikker omkring pligt og konsekvens er yderst centrale i folkeskolen.

Vi vil på denne baggrund redegøre for udviklingen i den europæiske etik netop indenfor pligt- og konsekvensetik, og derefter undersøge hvilken indflydelse Nietzsche har haft for begrundelse af etikken. De tre hovedområder betegner just et meget karakteristisk vendepunkt i historien, hvor etikken går over til at blive forankret i subjektet.

Indledning.
Etik er til stor debat i disse tider, og er i høj grad et emne, som vi kommer i berøring med i folkeskolen. Dagligt foretager vi alle etiske skøn og vurderinger, hvad enten det er af vane, intuition eller gennem nøje overvejelser. Den etiske dannelse i kristendomstimerne er væsentlig. Vi vil derfor igennem denne opgave belyse, hvad der forstås ved etik og moral, samt forsøge at definere etikkens begrundelse. Det multikulturelle bibringer til pluralisme, der måske kan gøre undervisningen problematisk. Hvordan bærer vi os ad med at finde et fælles værdigrundlag?... Køb adgang for at læse mere

Etisk dannelse i folkeskolen | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.