Eksamensopgave om etisk dannelse i folkeskolen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Religion
  • Godkendt
  • 22
  • 9772
  • PDF
  • Jelling Statsseminarium
  • 2002
  • 26-01-2012

Eksamensopgave om etisk dannelse i folkeskolen

Eksamensopgave i religion om etisk dannelse i folkeskolen

Problemformulering

1. Hvad er etik og moral?

2. Hvordan begrundede man etikken tidligere?

3. Hvordan begrundes etikken i nyere tid?

4. Hvordan finder man et etisk forum i skolen i dag?

Indhold

Emnebegrundelse 2
Problemformulering 2
1. Indledning 3
2. Definition af etik og moral 3
3. En objektiv etik 4
4. Islam – etikken begrundet i Allah 4
5. GT – etikken begrundet i Gud 5
6. NT – etikken begrundet i Gud 5
7. Opsamling af etikken begrundet i Gud 6
8. Pligtetik ved Immanuel Kant ( 1724-1804) 6
9. Konsekvensetik/utilitarisme ved Jeremy Bentham (1748-1832) 9
10. Friedrich Nietzsche (1844-1900) 11
11. Etikkens begrundelse i dag 13
A. K. E. Løgstrup (1905-1981) 13
B. Peter Kempf (1937 -) 15
12. Etikkens begrundelse i folkeskolen 16
13. Hvordan fungere som mæglere i en etisk dialog? 17
14. Konklusion 19
15. Perspektiverende spørgsmål 21
Litteraturliste 22

Uddrag

Indledning.
Etik er til stor debat i disse tider, og er i høj grad et emne, som vi kommer i berøring med i folkeskolen. Dagligt foretager vi alle etiske skøn og vurderinger, hvad enten det er af vane, intuition eller gennem nøje overvejelser. Den etiske dannelse i kristendomstimerne er væsentlig. Vi vil derfor igennem denne opgave belyse, hvad der forstås ved etik og moral, samt forsøge at definere etikkens begrundelse. Det multikulturelle bibringer til pluralisme, der måske kan gøre undervisningen problematisk. Hvordan bærer vi os ad med at finde et fælles værdigrundlag?... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om etisk dannelse i folkeskolen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.