Etik i forældresamarbejdet

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 8
  • 2009
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2005
  • 05-02-2006

Eksamensopgave: Etik i forældresamarbejdet

Eksamensopgave i pædagogik om etikken i forældresamarbejdet.

Problemformulering

• Hvordan etableres et frugtbart lærer/forældre-samarbejde?

• Hvilke etiske overvejelser bør man som lærer gøre sig i lærer/forældre-samarbejdet?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Kommunikationen mellem lærer og forældre 3
Anerkendende relationer 4
Etik i lærer/forældre-samarbejdet 5
Magt og etik 5
Konklusion 7
Litteraturliste 8

Uddrag

For at belyse hvordan man kan skabe et frugtbart lærer/forældre-samarbejde, vil vi anvende Gorm Rønved Larsens artikel og Berit Baes teori om hhv. den værdsættende samtale og den anerkendende relation. Berit Baes teori er oprindeligt udformet til at belyse forholdet mellem voksne og børn, men vi mener, det er muligt og relevant i en vis udstrækning at overføre teorien til voksne i et gensidigt afhængighedsforhold. For at eksemplificere mulige kriterier for en ligeværdig dialog, vil vi kort inddrage Jürgen Habermas. Vi vil endvidere inddrage etiske overvejelser ud fra Knud Ejler Løgstrup og Trygve Bergem i forbindelse med forældresamarbejdet.

Kommunikationen mellem lærer og forældre
Hvis skolen skal kunne leve op til de stigende sociale krav og opgaver, der stilles, så er der ifølge Gorm Rønved Larsen (GRL) behov for, at forældre tager aktiv del i og ansvar for deres barns skolegang og udvikling. De bør også tage medansvar for, hvad der sker i klassen og på skolen.
Kommunikationen og relationerne mellem forældre, børn og lærere er ifølge GRL afgørende for, om forældrene finder det meningsfuldt at involvere sig, således at skolen får de aktive og tilfredse forældre, den ønsker sig... Køb adgang for at læse mere

Etik i forældresamarbejdet

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.