Etik og sekularisering | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Etik og sekularisering | Synopsis

En synopsis om Augustins, Luthers, Rousseaus og Kants Etik med fokus på en sekularisering af kristendommen.

Problemformulering

Hvordan har etik og metafysik i Renæssancen og Oplysningstiden bidraget til en sekularisering af kristendommen?

Indhold

Indledning
Aurelius Augustinus (354-430)
Martin Luther(1483-1546)
Oplysningstiden
Jean Jacques Rousseau(1712-1778)
Immanuel Kant(1724-1804)
Spørgsmål vi ønsker at uddybe.
Litteraturliste

Uddrag

Mennesket bliver sat i centrum. Vi bliver uafhængige væsener som ikke længere skal stræbe efter kosmos som de græske tænkere omtalte eller et evigt liv med gud. Mennesket er et kosmos i sig selv, og det som kendetegner renæssance-menneskets liv er uendelig stræben. Vi bliver vores egen herre, og vi skal ikke længere defineres ud fra noget andet. Ideen om det uendelige univers havde rykket ved tanken om at jorden var centrum. I stedet bliver ethvert menneske universets centrum, og det bliver på den måde nærmest guddommeliggjort. Samtidig med renæssancen og humanisme sker et brud med kirken som man kalder reformationen. Ud over politiske, økonomiske og sociale grunde, ligger også Luthers nye opfattelse af forholdet mellem Gud og menneske som årsag... Køb adgang for at læse mere

Etik og sekularisering | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.