Etik og hygiejne | Semesteropgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Madkundskab
  • Godkendt
  • 12
  • 2887
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2003
  • 10-03-2004

Undervisningsforløb: Etik og hygiejne | Semesteropgave

En semesteropgave i madkundskab om etik og hygiejne med udgangspunkt i kyllingeproduktion.

Vi vil i denne opgave komme ind på faget hjemkundskabs fagdidaktik og særlig de aspekter som omhandler etik og hygiejne. Vi vil derudover berøre nogle historiske, teknologiske, kulturelle, samfundsmæssige og livskvalitets- perspektiver. Praktisk vil vi anvende cirkelmodellen som en forenklet fremstilling af fagets formål. Afslutningsvist vil vi eksemplificere vores overvejelser gennem et planlagt undervisningsforløb.

Indhold

Indledning s. 3
Formål for faget hjemkundskab s. 3
Forbrug, miljø og ressourcer s. 3
Hygiejne og sundhed s. 4
Historisk set s. 5
Undervisningsforløb .s. 6
Diskussionsemner – etik s. 6
Producent og forbruger .s. 7
Kyllinger med vokseværk . s. 7
Køb økologisk . s. 7
Dansk fjerkræbranche . s. 8
Hygiejne s. 9
Afslutning s. 11
Litteraturliste s. 12
Bilag s. 13

Uddrag

Historisk set:
Historisk set startede hjemkundskab som et kvindefag om “proper husførsel”. Som følge af industrialiseringen skete der et brud i kontinuiteten af tidligere tiders oplæring i husførelse fra generation til generation. Herved blev det nødvendigt at højne kvaliteten af husførelsen særligt i byerne, men også på landet, med aspekter som hygiejne, ernæringslære og økonomi, gennem oprettelsen af faget husgerning (senere hjemkundskab). Samfundet var inde i en transitionsfase fra de små selvforsynende enheders økonomi til det industrielle konsumsamfunds økonomi, hvor producent og konsument var stærkt adskilte. Det er en udvikling, som har gjort at vi samfundsmæssigt er gået fra en stærk afhængighed af lokale ressourcer til stor uafhængighed i vores valg af råvarer. Den teknologiske udvikling af særlig infrastruktur og transport har medvirket til dette. Udviklingen er gået fra nødvendighedsprincippet til lystprincippet. Vores spisevaner er i dag mere præget af lyst end af økonomisk nødvendighed... Køb adgang for at læse mere

Etik og hygiejne | Semesteropgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.