Bacheloropgave om etik og dannelse i folkeskolen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave (Kristendomskundskab/religion)
  • Godkendt
  • 24
  • 8939
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2007
  • 25-04-2007

Bacheloropgave om etik og dannelse i folkeskolen

Bacheloropgave i kristendom/religion om etik og dannelse i folkeskolen.

Problemformulering
Etik og dannelse som dimension i kristendomsundervisningen.
Hvordan er fagets mulighed for at bidrage til en, i undervisningen, forståelse af kristen etik og opfattelse af etiks dannelse i Folkeskolen?

Indhold

1. Indledning 2
2. Problemformulering 3
3. Afgrænsnings- og metodeafsnit 3
4. Begrebsafklaring 4
4.1 Hvad er etik? 4
4.1.1 Men hvad er etik egentlig? 5
4.1.2 Etikkens empiriske grundlag 6
4.2 Hvad er dannelse? 6
4.3 Etik og dannelse i forhold til kristendomsundervisning 7
5. Kierkegaards og Løgstrups syn på etik og kristen etik 9
5.1 Løgstrups etiske fordring og de suveræne livsytringer 9
5.2 Kierkegaard 11
5.3 Diskussion af Løgstrup og Kierkegaard 12
5.4 Løgstrup og Kierkegaard i forhold til kristendomsundervisning 13
6. Kategorial dannelse 14
6.2 Dannelse og formål for faget 15
6.2.1 Personlig og ansvarlig stillingtagen 15
6.2.2 Det overordnede didaktiske spørgsmål i kristendomsundervisningen 17
6.2.3 Fortællingen i kristendomsundervisningen 18
6.3 Opsummering og lærerrollen i forhold til kristendomsundervisning 19
6.3.1 Lærerrollen 20
7. Konklusion 21
8. Litteraturliste 23

Uddrag

3. Afgrænsnings- og metodeafsnit
Denne opgave er et forsøg på at gøre og redegøre for nogle overvejelser over etik og dannelse som dimension i kristendomsundervisningen. Formålet med opgaven er at finde og redegøre for et dannelsesmæssigt og etisk indhold i kristendomsundervisningen, set i forhold til Formål for faget. Samtidig belyses og vurderes fagets muligheder, set i forhold til at skabe og bidrage til opfattelsen af kristen etik og etisk dannelse. Kristen etik og etisk dannelse forsøges redegjort for ud fra en faglig – didaktisk/pædagogisk sammenhæng, der koncentrer om begrebernes samstemthed med kristendomsundervisningen i
Folkeskolen. I kølvandet på opgavens afgrænsning, vil jeg nu gøre rede for metodevalget der ligger til grund for besvarelsen af problemformuleringen. Først afklares begreberne etik og dannelse i hvert deres afsnit, hvorefter de sættes op i forhold til kristendomsundervisningen. Dette gøres for at få den fulde betydning af begrebernes indhold, og følgelig at kunne bruge dem korrekt i opgavesammenhængen... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om etik og dannelse i folkeskolen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.