Eksamensopgave om etik, nytte og pligtetik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Kristendom/Livsoplysning
  • Godkendt
  • 6
  • 1430
  • PDF
  • Skive Seminarium
  • 2004
  • 05-04-2004

Eksamensopgave om etik, nytte og pligtetik

Eksamensopgave i kristendom/livsoplysning om etik, nytte og pligtetik.

Problemformulering
Hvad er Etik og moral. Og hvilken indflydelse har disse begreber på religion og undervisning i folkeskolen.
Hvor ses etiske problemstillinger tydeligt i det danske samfund, og er der nogen form for en fælles etik og moral i det danske samfund?
Hvis vi ser på religion, har den en etisk og moralsk indflydelse på samfundet?

Indhold

Indledning 3
Definitioner på etik og moral 3
Problemformulering 4
Pligtetik 4
Nytteetik 4
Tabuetik 5
Etik sat i relation til religion 5
Etik i folkeskolen 5
Prioriteringer i Sundhedsvæsnet 6
sammenfatning 6
Perspektivering 6
Litteraturliste 7

Uddrag

Indledning.
Lykken er det gode liv, og det er det, vi stræber efter. Aristoteles (384-322f.kr.) så, også lykken og det gode liv som mål for vores handlinger. Aristoteles mente, at det ville være, bedst om alt i verden, udviklede sig som dets væsen var bedst til.( s 31-32) Væsen hos mennesker er deres fornuft. Aristoteles siger, at fornuften skal hjælpe os til ikke at handle ekstremt. Hverken for lidt eller for meget, man skal følge den gyldne middelvej. Dyd er et andet begreb Aristoteles bruger som en personegenskab, der er nødvendigt for at opnå det gode liv. Dyd var den betegnelse Aristoteles brugte som beskrivende for det etiske begreb
Op gennem middelalderen var etikken i vores del af verden begrundet i kristendommen.
I oplysningstiden (1700 tallet) var det moralfilosoffernes opgave, at beskrive etikken uden at tage hensyn til Guds eksistens.
De to etikteorier der i nyere tid har haft størst indflydelse på etikbegrebet er:
Immanuel Kant´s (1724-1804), pligt- og sindelagsetik, ”Det kategoriske imperativ”.
”En moralsk værdi har intet med en handlings konsekvenser at gøre. Det er det sindelag eller den pligtfølelse, der ligger til grund for handlingen, der giver den moralsk værdi. Kun den gode vilje er god i sig selv.” ( Haagen, 1996, s.35)... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om etik, nytte og pligtetik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.