Etik i undervisningen i 9. klasse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Kristendomskundskab/religion
  • Godkendt
  • 19
  • 5823
  • PDF
  • 07-09-2010

Eksamensopgave, Undervisningsforløb, Undervisningsplan: Etik i undervisningen i 9. klasse

Eksamensopgave i kristendomskundskab/religion om etik i undervisningen.
Opgaven fokuserer på, hvorledes man kan inkorporere en forståelse af etik igennem undervisning i 9. klasse. Dette sker via et undervisningsforløb i opgaven om etik til en 9. klasse.

Redegørelse for forskellige etiske standpunkter i religionen og i filosofien.

Opgaven beror sig primært på en beskrivelse af de normative led i de etiske positioner og udlader således en redegørelse for de samme positioners metaetiske fundamenter samt det deskriptive i teoriernes udledelse.

Problemformulering
Hvordan kan man arbejde med begrebet etik i folkeskolen, så eleverne får en forståelse for de forskellige etiske grundpositioner og samtidig lærer at tage stilling til aktuelle etiske problemstillinger?

Indhold

Indledning
Det religiøse
Moseloven.
Sharia
Bjergprædiken
Martin Luther (1483-1546)
K.E. Løgstrup (1905-1981)
Det fornuftsbetingede
Immanuel Kant (1724-1804)
Jeremy Bentham (1748-1832)
Undervisningsforløb.
Tidsramme og skematisk oversigt:
Materiale/tekster.
Mål
Metode
Quiz
Evaluering
Didaktiske overvejelser og begrundelser
Dannelsesteoretisk udgangspunkt.
Mål
Tilgang til emnet
Afrunding
Litteraturliste

Uddrag

Hvad er rigtigt og hvad er forkert?

Svaret afhænger i høj grad af hvilken kultur eller religion, den adspurgte tilhører. En stor del af vores kultur og dermed også vores syn på etik og moral stammer nemlig fra religionen, og netop derfor er det vigtigt, i en folkeskolesammenhæng at komme omkring emnet for at give eleverne en forståelse for, hvordan religion har været med til at påvirke det samfund, vi lever i i dag.

Samtidig er der etiske grundholdninger, hvor en Gud er helt fraværende, og som dermed er legitimeret i noget andet end tro. Det kan være svært for en teenager i dagens Danmark at se sammenhængen mellem den kristne tro, og de etiske rettesnore, vi lever efter i dag. Men det er vigtigt, at eleverne får indsigt i dette, så de kender en af baggrundene for deres egne og andres holdninger. De skal, som det også står i Folkeskolens Formålsparagraf, vokse op til at blive borgere i et demokratisk samfund og skal kunne agere derefter samt argumentere for deres valg og holdninger. Det er en del af en dannelsesproces, der foregår hele livet, og som vi som folkeskolelærere er så privilegerede at være en del af de første mange år af elevernes liv. (Folkeskolens formålsparagraf)

Mål.
Målet med dette forløb, er at eleverne skal få en grundlæggende forståelse af begrebet etik, så de kan tage stilling til etiske spørgsmål både i henhold til tekster men også i forbindelse med diskussioner om religion og etik generelt. De skal ved endt forløb kunne gennemskue, hvilket syn på etik, der kendetegner en given tekst eller holdning og kunne give eksempler på dette. Det er også vigtigt, at eleverne selv lærer at tage stilling til de etiske problemstillinger, de møder i deres dagligdag, de skal kunne argumentet for og forklare deres holdninger og kunne være aktive deltagere i et demokratisk samfund som det danske.
Eleverne bliver også i et forløb som dette konfronteret med deres egen holdninger og lærer at afstemme dem til resten af klassen.

På de fleste skoler har eleverne en times kristendomskundskab om ugen. Nogle steder har man valgt at samle timerne i mere koncentrerede forløb, men dette undervisningsforløb er tilrettelagt, så det kan foregå over fem til seks uger med én time om ugen. Dette forløb er tiltænkt en niende klasse... Køb adgang for at læse mere

Etik i undervisningen i 9. klasse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.