Etik | KLM eksamen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Eksamensopgave: Etik | KLM eksamen

Eksamensopgave med problemformulering til temaet etik. Lavet som udgangspunkt for mundtlig eksamen.

Problemstilling
Etik er (sammen med moral) et begreb, der betegner en rettesnor for, hvordan man bør opføre sig. Det er indbegrebet af, hvad en given person eller en gruppe af personer anser for sømmeligt og rigtigt vedrørende den menneskelige handlen.
- Hvordan bør man handle korrekt i en etisk problemstilling ifølge Kant og Løgstrup?

- Hvilke forhold bør tages i betragtning, når en folkeskolelærer skal overveje, hvordan han/hun skal handle etisk korrekt? Hvad siger professionsidealet om dette?

- Hvordan kan det være, at så mange mennesker ikke handler etisk korrekt, på trods af at de udmærket godt ved, hvad de bør gøre? Hvordan kan man tænke et forhold mellem etik og ontologi?

Indhold

Problemstilling
Kant og Løgstrup
Folkeskolens professionsideal
Etik og ontologi
Konklusion
Perspektiveringer til andre emner inden for KLM

Uddrag

Indhold
Kant og Løgstrup
Personlig autonomi er evnen til at være selvbestemmende og tage vare på eget liv. Der er to måder, hvorpå man kan forstå personlig autonomi i nutidens etik. Enten som det rigtige, hvor personlig autonomi er en evne, der skal respekteres ved alle. Eller som det gode, hvor personlig autonomi er et middel til det gode . Når man ved brug af etik tager udgangspunkt i det rigtige og det gode, viser man, at man kan tænke selvstændigt. Man overvejer og opvejer, hvad der vil være det mest hensigtsmæssige at gøre i en bestemt situation.
Der er flere teoretikere, der har en mening om, hvordan man løser etiske problemstillinger. For eksempel mener den tyske filosof Immanuel Kant, at man gør det rigtige, hvis man respekterer andre personer og regner med, at de selv kan finde frem til den rigtige beslutning... Køb adgang for at læse mere

Etik | KLM eksamen

[1]
Bedømmelser
  • 26-03-2019
    Skrevet af Lærerstuderende på 4. år
    Fin inspiration til opgaveskrivningen om etik i KLM