Fælles autoriseret etik | Studieprodukt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Fælles autoriseret etik | Studieprodukt

Redegørelse for forskellige moralfilosofiske retninger, herunder Nietzsche, Kant og Løgstrup.

Problemformulering
Kan der etableres en fælles autoriseret etik uden om religionen?

Indhold

Indledning 2
Hvad er et religiøst menneske 2
Hvilken betydning har religiøsitet for et hvert menneskes livsanskuelser 2
Hvad er en ateist 3
Hvilken betydning har ateisme for et hvert menneskes livsanskuelser 3
Hvor kommer etikken fra 3
Hvad sker der når mennesker forkaster religiøse dogmer 5
Litteraturliste 6

Uddrag

Indledning
Vi lever i en globaliseret verden, der er fuld af forskellige religiøse retninger. Nogen religioner er flere tusinder år gamle, andre er kun få årtier gamle. Religiøsitet spiller en stor rolle på jorden og i det samfund vi lever i. Det danske samfund rummer i dag mange kulturer og religioner, det danske samfund er multikulturelt. Mange mener idag at etik er stærkt forbundet med religioner, og at menneskets etik holdes ved lige af religionen. Omkring midten af 1700 tallet begyndte man i Europa at udvikle menneskerettigheder, og disse udvikles stadig efter samfundets kontekst. Meneskerettigheder omfatter borgerlige, politiske, universelle, økonomiske og sociale rettigheder. Snaken om fælles menneskerettigheder opstod da man i samtiden begyndte at forstå mennesket med en fornuft og denne forbuft måtte gælde for alle. Der måtte derfor gælde fælles etiske regler for alle, men kan dette lade sig gøre? Det er et meget essentielt spørgsmål, da vi stadig efter 300 år mishandler, sælger og torturerer mennekser i verden. For at forstå hvor etik udspringer sig fra, er det vigtigt at have en overordnet forståelse af hvilke mennesker der lever på jorden og gør etik til et begreb. Hvilken forskel er mest gældende når man snakker om menneskets livsanskuelse? Det er den mellem religiøse og ikke-religiøse mennesker. Det kan være meget komplekst at beskrive et religiøst menneske, så jeg har valgt at forenkle det en smule ved kun at beskrive et religiøst menneske udfra de tre store verdensreligioner, islam, kristendom og jødedom. Grunden til at dette er en forenkling er at de tre religioner minder meget om hinanden, i modsætning til eksempelvis hinduisme eller asatro.

---

Kristen etik
Kristen etik betegnes som en teologisk etik, hvis grundlag er Guds åbenbaring. Kristen etik kan forstås forskelligt. Den kan forstås som Jesus etik, i form af bjergprædiken. Den kan også forstås som en bibelsk etik, som bliver udtrykt i de forskellige bibelske meningheders normsætninger. Dertil kan forstås at den kristne etik er autoritær. Biblen bruges til at lære mennekset den rigtige levevej. Essensen af bibelsk etik går kort sagt ud på, at forholdet til Gud altid er forholdet til næsten.

Islamisk etik
Islamisk etik minder om den kristne etik, dog er der endnu fastere regler for etik i koranen end i biblen. Vejen til det etisk gode, er for en rettroende muslim koranens budskab om etisk korrekthed... Køb adgang for at læse mere

Fælles autoriseret etik | Studieprodukt

[3]
Bedømmelser
  • 16-02-2011
    God opgave, beskriver hvad den skal
  • 19-05-2011
    meget løst, men kan "kick-starte"
  • 18-01-2012
    Denne opgave omhandler Etik indenfor emnet religion. En lidt vigtig information at give ud synes jeg....