Et tværfagligt undervisningsforløb | Matematik og Samfundsfag

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Samfundsfag, Matematik 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 8
  • 3001
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2001
  • 01-08-2001

Eksamensopgave: Et tværfagligt undervisningsforløb | Matematik og Samfundsfag

Et tværfagligt undervisningsforløb i samarbejde mellem matematik og samfundsfag.

Motivation for undervisningsforløbet
Da emnet ung og økonomi blev valgt i samråd med eleverne var målet at eleverne skulle få en erkendelse af, hvordan man får en privat økonomi til at hænge sammen. Eleverne har valgt at gå ud fra projektarbejdsformen, som forberedelse til projektopgaven der ligger senere på året. Der er afsat 3 uger til forløbet. Projektet vil blive udført i samarbejde mellem samfundsfag og matematik, da de emner der er blevet behandlet i disse to fag, understøtter det valgte emne (se bilag 8).Det der er tiltalende for os som faglærer er at, det giver eleverne et mere realistisk billede af deres økonomiske fremtid, og dermed udvikles en del af deres fremtidsberedskab.

Indhold

Motivation for undervisningsforløbet 3
Menneskesyn 3
Læringssyn 3
Dannelsessyn 3
Eksemplarisk princip 3
Den overfaglig læseplan 4
Undervisningsdifferentiering 4
Faget matematik 4
Faget samfundsfag 4
Projektarbejdsformen 4
Undervisningsdifferentiering med henblik på projekt arbejde 5
Målet med projektarbejdsformen 5
Handlekompetence og fremtidsberedskab 5
Mål og evaluering 5
Planlægning af undervisningsforløbet 6
Planlægningsmodel 6
Undervisningsforløbet 6
Evaluering af det valgte forløb 7
Afsluttende kommentar 7
Litteraturliste 8

Uddrag

Menneskesyn
Vi har et humanistisk/åndsvidenskabeligt demokratisk menneskesyn.
Det enkelte menneske skal udstyres med handlekompetence, der kan gøre det til et ligeværdigt medlem af et demokratiske samfund. Dette skal ses i relation til folkeskolens formålsbestemmelse, hvor der bl.a. i §1, stk. 3 står ”Skolen forbereder eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati.” (Litteraturliste nr. 8, s. 19)
Læringssyn
Vores tilgang til synet på kundskab og læring i skolen er et åndsvidenskabeligt eksistentialistisk orienteret syn.
Vi har et åndsvidenskabeligt syn fordi vi lægger vægt på kundskabens åndelige, dannende og kulturelle værdi. Eleverne må få del i den bedste og mest værdifulde kundskab som er repræsenteret i vores kulturarv, og det er en hovedopgave for læreren at finde det kundskabsindhold frem, som er repræsentativt og værdifuldt.
Hovedvægten skal lægges på kundskabsindholdet, og der skal være mindre fokus på elevernes læring i sig selv. Læring bliver langt hen af vejen opfattet som en dannelsesproces. Vi har et eksistentialistisk orienteret syn fordi vi er optaget af elevens subjektive oplevelse i forhold til kundskaben. Vores opgave er at forstå, møde eleven og skabe betingelserne for meningsfyldt læring for den enkelte elev. Læring er en personlig, subjektiv proces, hvor følelser, forståelse og ...

---

Undervisningsforløbet
I forhold til definitionen til projektarbejdsformen (se bilag 4) stilles der nogle krav til eleverne. Projektarbejdet skal være problemorienteret, det skal have et afsluttende produkt, den skal være funktionel tværfaglig og der skal være et samarbejde mellem lærerne og elev (der er dog ikke udelukkende tale om deltagerstyring, da læreren ikke udelukkende er konsulent, der er i stedet tale om fællesstyring). Hvis en undersøgelse skal engagere og føre til dybere forståelse... Køb adgang for at læse mere

Et tværfagligt undervisningsforløb | Matematik og Samfundsfag

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.