John Dewey og erfaringspædagogik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 9
  • 1727
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2000
  • 26-05-2001

John Dewey og erfaringspædagogik

Om erfaringspædagogik og John Deweys teorier.

Problemformulering
Erfaringpædagogikkens tanker bruges i stigende grad implementeret i folkeskolen i dag. På den baggrund har vi valgt at beskæftige os med den, og med udgangspunkt i vores praktikerfaringer og i John Deweys teorier diskutere anvendeligheden af erfaringpædagogsikken i folkeskolen. Dette vil vi beskæftige os med i denne rapport.

Indhold

Problemformulering
Indledning
Personen John Dewey
Nye grundprincipper og den pragmatiske forestilling
Det grundliggende spektrum i Deweys filosofiske sfære
Definition af begrebet ERFARING
Opdragelse
Uddannelse, skolens og lærerens rolle
Deweys tanker set i relation til folkeskolen i dag
Litteraturliste

Uddrag

Indledning:

Vi vil først ganske kort omtale John Deweys levnedsforløb, samt skitsere nogle hovedprincipper for det pædagogiske reformarbejde, som Dewey var en af ophavsmændene bag.

Dernæst følger en introduktion til Deweys erfaringsfilosofiske grundlag, herunder hans tanker om: Problemløsning, forbindelse mellem tænkning og handling samt lagringen af erfaringer. I forlængelse heraf præsenteres Deweys overvejelser om/syn på opdragelse, uddannelse samt skolens og lærerens opgave.

Endelig afrunder vi rapporten med en diskussion af, hvorvidt Deweys tanker er brugbare, forstået på den måde, at de kan relateres til og bruges konstruktivt i forbindelse med arbejdet i folkeskolen i dag.

Da vi i den seneste praktik var i skoletjenester på to forskellige museer vil vi se på om erfaringspædagogikken kan bruges under sådanne rammer... Køb adgang for at læse mere

John Dewey og erfaringspædagogik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.