Eksamensopgave om liv på Mars

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Natur/teknologi
  • Godkendt
  • 12
  • 3705
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2002
  • 14-12-2002

Eksamensopgave om liv på Mars

En eksamensopgave i natur/teknologi om liv på Mars.

Problemformulering og indledning
Er der liv på Mars? Hvorfor/hvorfor ikke?
På baggrund af elevernes undren omkring dette emne vil vi i denne opgave undersøge hvilken faglig viden vi som kommende lærere bør ligge inde med for at kunne lave en motiverende og inspirerende undervisning. I det følgende er temperaturen angivet i ° Celsius og trykket er angivet i hektoPascal (hP).

Indhold

Didaktik 2
Teorien om universets tilblivelse 2
Lidt historie 3
Mars’ fysiske forhold sammenlignet med Jorden 3
Mars' magnetfelt 4
Overfladen på Mars 4
Mars' klima 5
Vand på Mars 6
Delkonklusion 7
Livets opståen på Jorden 8
Delkonklusion 10
Mulighed for liv på Mars? 10
Idéer 10
Konklusion 11
Litteraturliste 12

Uddrag

Didaktik
Delmålene i Klare Mål for faget natur/teknik angiver, at eleverne efter 6. klasse bl.a. skal kende hovedtræk af Jordens og livets udvikling foruden at beskrive forhold, der har betydning for livets udvikling, f.eks. variationer og naturlig udvælgelse. Dette underbygges af den foreslåede læseplan, at eleverne i 5. - 6. klasse (3. fase) kan arbejde med Jordens og livets udvikling. Læseplanen indeholder også aspekter som natur, teknik, livsbetingelser og levevilkår, hvor især teknik og livsbetingelser prioriteres i dette emne. CKF'erne beskriver ligeledes, at eleverne kan anvende hovedtræk af Jordens og livets udvikling til belysning af naturens mangfoldighed og at de kan sammenholde indsigt i Solsystemets opbygning og Jordens bevægelser med fænomener, de selv har oplevet, f.eks. stjerneskud, måneformørkelser, kometer, årstider mm... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om liv på Mars

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.