Semesteropgave om dansk identitet

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Historie/samfund
  • Godkendt
  • 7
  • 1897
  • PDF
  • Frederiksberg Seminarium
  • 1998
  • 16-02-2003

Semesteropgave om dansk identitet

Semesteropgave om er dansk identitet truet?

Problemformulering:

Er den danske identitet truet ?
Hvordan har den danske identitet udviklet sig ?

Forsøg på at nå til en definition af den danske identitet.

Indhold

· Problemformulering
· indledning
· Faktorer :
· Grundtvig
· 1864
· Andelsbevægelse
· Fra Imperium til småstat i Europa
· Jantelov & middelmådighed
· De kulturelle særtræk
· De skeptiske danskere
· Velfærdsstaten
· De fremmede
· Hvad er europæisk identitet ?
· Konklusion
· Litteraturliste

Uddrag

Emnebegrundelse :
Den moderne tilværelse frigør det enkelte menneske fra de bånd, der før i tiden knyttede
ethvert menneske til andre mennesker. Vi er blevet individualister fordi det praktisk er muligt,
og at efterstræbe en større selvforståelse er blevet noget almenmenneskeligt.
Som mennesker spejler vi os i hinanden og i vores søgen efter at finde ud af hvem vi er, ser vi
hele tiden efter ligheder og forskelle. Det gør vi også som nation. Vi vejer og måler, opstiller
tabeller og grafer og sammenligner os selv med “de andre”.
Netop nu finder vi at emnet har stor aktualitet, omend at det er af indirekte karakter.
Medlemskabet af EU, og invandrerdebatten har gjort at nationalfølelsen igen har fået
fodfæste i dele af den danske befolkning, samtidigt med et stigende ønske om
konstateringen af at : “ Vi (Jeg) er ikke som de andre, vi(jeg) er noget for os
selv...............”.
Denne tendens finder vi interessant og vi har derfor valgt at kigge nærmere på nogle faktorer
som vi mener har spillet en væsentlig rolle i udviklingen af den nationale identitet som vi ser
den i dag... Køb adgang for at læse mere

Semesteropgave om dansk identitet

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.