Bacheloropgave i idræt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 29
  • 10484
  • PDF
  • Læreruddannelsen Vordingborg
  • 2005
  • 22-03-2006

Bacheloropgave i idræt

Engageret fællesskab, demokratisk og motivation

Problemformulering
Hvordan kan faget idræt være med til at etablerer et engageret fællesskab, hvor et
demokratisk og medbestemmende islæt højner motivationen, og derved skaber en
kompetenceudviklende atmosfære?
Hvilke krav og forventninger stiller det til de involverede parter?

Indhold

Indledning 2
Emnebegrundelse 3
Problemformulering 4
Metode 5
Begrebsafklaring 5
Engageret fællesskab 5
Demokrati og medbestemmelse 6
Motivation 6
Kompetenceudvikling 6
Det sociologiske perspektiv 7
Delkonklusion 12
Motivation 13
Delkonklusion 16
Krav og forventninger 17
Delkonklusion 21
Demokrati og elevmedbestemmelse 22
Konklusion 26
Litteraturliste 28

Uddrag

Metode
Jeg vil forsøge at belyse ovennævnte problemstilling ud fra nogle pædagogiske, psykologiske og sociologiske teorier. Jeg vil lægge ud med at begrebsafklare centrale elementer i opgaven.
Dernæst vil jeg belyse fællesskabets mange facetter i et sociologisk perspektiv ud fra Thomas Ziehe og lave en opsamling i en delkonklusion. Derefter vil jeg belyse og forholde mig til begrebet motivation og dets betydning i faget idræt. Her vil jeg hovedsagligt beskæftige mig med Maslow, men også trække tråde til Birger Peitersen og afslutte med en delkonklusion.
Efterfølgende vil jeg komme ind på krav og forventninger til parterne omkring
implementering af demokrati i undervisningen og igen opsummerer i en delkonklusion.
Afslutningsvis trækker jeg tråde til demokrati og medbestemmelse i idrætsundervisningen, og lukker opgaven med en overordnet konklusion. Opgaven igennem vil jeg forsøge at forholde mig til de beskrevne begreber og trække tråde til mit virke som idrætslærer, hvorunder jeg refererer til EVA-rapporten ”Idræt i folkeskolen – et fag i bevægelse”
Begrebsafklaring Der er forskellige opfattelser af de begreber, som vi alle bruger i flæng. Dette skyldes en kompleksitet af påvirkninger, som vores opgivelser er med til at danne. Jeg har derfor valgt at definere begreberne engageret fællesskab, demokrati og medbestemmelse, motivation og kompetenceudvikling, idet disse begreber vil blive benyttet opgaven igennem... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave i idræt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.