Enevældens indførelse i Danmark | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 2. år
 • Historie
 • Godkendt
 • 7
 • 2049
 • PDF
 • Læreruddannelsen Frederiksberg
 • 2002
 • 30-04-2002

Enevældens indførelse i Danmark | Synopsis

Synopsis i historie om enevældens indførelse i Danmark 1660.

Disposition
Enevælden blev indført i Danmark i 1660 efter, at der var indkaldt til stænderforsamling i København. Her deltog de forskellige stænder.

Problemformulering

Hvorfor fik vi enevælde i Danmark, set ud fra et historisk magtperspektiv.
Hvilke personer/aktører spillede centrale roller?
Hvilke forklaringer gives der på enevældens indførelse i 1660 under Fr. 3.?
Hvilke konsekvenser fik statsomvæltningen?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Disposition
Hvilke personer/ aktører spillede centrale roller?
Hvilke forklaringer gives der på enevældens indførelse i 1660 under Fr. 3. ?
Hvilke konsekvenser fik statsomvæltningen?
Konklusion og sammenfatning
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Christian d. 4 var konge af Danmark i et halvt århundrede fra 1596 til 1648. Selv om enevælden blev indført i Danmark 1660 under Frederik d. 3 har magtforholdet mellem Chr.4 og rigsråd haft betydning for den udvikling der førte frem mod enevælde. Yderligere har Chr. 4. involvering i 30- årskrigen, samt andre krige betydet meget for rigets tilstand, herunder dets enorme gæld.

Svenskekrigene 1657-1660 under Frederik d. 3.medførte ligeledes gæld og utilfredhed med adelens rolle. Bl.a. dette nødvendiggjorde en ny styreform. Adelsvældet, og adelens dertil knyttede privilegier såsom skattefrihed var ikke længere holdbart som system. Riget havde brug for indtægter. Der var hos hoffet en flydende magtstruktur, der muliggjorde korruption. Disse forhold blandt andre medførte statsomvæltningen i 1660, hvor enevælden ublodigt blev indført i Danmark og dermed erstattede adelsvældet.

I dag har vi demokrati i Danmark og set ud fra et historiefagligt synspunkt er det vigtigt at være bevidst om, at det ikke altid har været sådan. Desuden kan man også i dag iagttage andre styreformer end demokrati rundt om i verden. For at opbygge en historisk bevidsthed er det vigtigt at kunne perspektivere nutidens styreform med datidens.

Emnet er oplagt til folkeskolens ældste klasser for også at være et oplæg til faget samfundsfag, hvor det vil være nærliggende at behandle et emne som demokrati. Desuden skal folkeskolen forberede eleverne til deltagelse i demokrati jf. folkeskolens formålsparagraf... Køb adgang for at læse mere

Enevældens indførelse i Danmark | Synopsis

[1]
Bedømmelser
 • 12-01-2014
  god og hjælpsom opgave