Energikilder/resurser

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Geografi
  • Ingen givet
  • 6
  • 2658
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2005
  • 06-04-2005

Studieprodukt: Energikilder/resurser

Problemformulering

Omvæltningens tid er over os. Alting forandres lynhurtigt, sammenligner man udviklingen de seneste halvtreds års med udviklingen de halvtreds år før er forskellen enorm. Vi er blevet flere på jorden, vi lever længere og vores forbrug er steget. Hele verdens levestandard er efter vestlig målestok blevet øget og intet tyder på denne udvikling er ved at stoppe.

Men den øgede befolkning og den øgede levealder har medført øget fokus på et forholdsvist nyt begreb. Men dog et begreb der rummer noget så essentielt som menneskehedens overlevelse nemlig jordens bæredygtighed. Mennesket har som jordens antageligt eneste selvbevidste væsen fået evne til at anskue fremtiden med henblik på næste generations overlevelse. I denne anskuelse ligger bevidstheden om at jordens energikilder måske ikke er udtømmelige og tanken om hvilken jord man efterlader sig.

En viden om problemstillingen energi og bæredygtighed bliver en uomtvistelig del af det at være et ansvarsfuld og deltagende individ i det globale samfund.

Den faglige del af denne opgave bliver en gennemgang af de i dag kendte energikilder og problemer og fremtidsudsigter inden for de enkelte kilder. Didaktisk set omhandler opgaven i høj grad begreberne om dannelse og ansvar. Undervisningsforløbet bliver bygget op i forlængelse af de didaktiske overvejelser.

Indhold

Problemformulering
De ikke fornybare energikilder
Kul
Olie
Naturgas
Biogas
Bio-brændsel
Atomkraft
De fornybare energikilder Vindkraft
Solenergi
Vandkraft
Didaktiske overvejelser
Undervisningsforløb
Litteraturliste

Uddrag

De fornybare energikilder Vindkraft
Der bliver forsket meget i at finde energikilder, der ikke forurener eller slipper op. Vindenergi er en af de mest effektive former for ren og vedvarende energi.
Danmark er verdens største producent af vindmøller. Danmark får 13 procent af strømmen fra vindmøller, som enten er placeret på land eller i havet.

Fordelen ved møller er som sagt, at de ikke forurener og bliver ved med at levere energi, så længe vinden blæser.
Problemet er, at der skal utroligt mange møller til at levere den energi, vi bruger i vores del af verdenen. Et andet problem er, at det tit er svært at finde gode steder at stille dem op. Møllerne er store og vingerne larmer, så der er altid nogle, der ikke har lyst til at være nabo til en mølle. Det er desuden et problem, at vinden ikke altid er stabil. Nogle gange producerer møllerne meget strøm - andre gange ikke ret meget. Det betyder problemer med at levere strøm, når der er brug for det.

---

Didaktiske overvejelser
Emnet som vi har arbejdet med i denne opgave er ganske eksemplarisk set i forhold til geografifagets fælles mål. Med dette mener vi, at der inden for dette emne er mulighed for både at arbejde med globale mønstre, regioner og problemstillinger. Kort sagt kan der arbejdes med resursefordeling globalt set, dette kan sammenholdes med energiforbrug, hvilket kunne åbne for en problemstilling omkring i- og ulande, hvilket igen kunne lede hen i mod et fokus på en enkelt region eller et enkelt land med et særlig specielt og interessant energiforbrug. Dette er blot et kort tænkt eksempel, og mulighederne er mange.

Det didaktisk vigtigste i dette emne, også i dette emne, er... Køb adgang for at læse mere

Energikilder/resurser

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.