Energiforsyning i 8. klasse | Undervisningsforløb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Geografi
  • Godkendt
  • 7
  • 1920
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2006
  • 23-01-2007

Eksamensopgave: Energiforsyning i 8. klasse | Undervisningsforløb

Eksamensopgave i geografi om energiforsyningen med et undervisningsforløb til en 8. klasse.

Problemformulering
Hvilken betydning og hvilke konsekvenser har et stigende energiforbrug for miljøet samt energiressourcerne lokalt, nationalt og globalt?

Hvordan kan vindenergi som alternativ energi erstatte de nuværende kendte energityper, som vedvarende energi til fordel for miljøet?

Hvordan kan vi tilrettelægge et undervisningsforløb for 8. kl. i energiforsyning og vedvarende energi?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Stigende energiforbrug
Konsekvens for miljøet med stigende energiforbrug
Vindenergi som alternativ energiform
Opsummering samt fordele og ulemper ved vindkraft
Undervisningsforløb
Litteratur.

Uddrag

Indledning:
Vi har, som begrundelse for vores emnevalg, taget udgangspunkt i formålsparagraffen for faget geografi.

Efter vores mening er emnet ressourcer en god indgang til at opfylde flere af de CKF'er, der er for faget, herunder:
− Naturgrundlaget og dets udnyttelser
− Kultur og levevilkår.
− Arbejdsmåder og tankegange.

Vi har valgt energiforsyningen både lokalt og globalt i form af fossile brændstoffer  vedvarende energi i form af vindenergi, ud fra erkendelsen om, som vi alle ved, at der er en begrænset mængde af fossile brændstofressourcer i jorden, og at de ved uændret eller stigende forbrug givetvis vil blive opbrugt med tiden. Energiforsyning, og muligheder for at skaffe energi nok til et videns og forbrugssamfund, er derfor emnet i denne opgave og for et undervisningsforløb i geografi på 8. klassetrin... Køb adgang for at læse mere

Energiforsyning i 8. klasse | Undervisningsforløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.