Praktik om energiforsyning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Fysik/kemi, Geografi, Biologi
  • Godkendt
  • 20
  • 6061
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2006
  • 23-05-2007

Undervisningsforløb: Praktik om energiforsyning

Opgave i didaktik om energiforsyning i 8. klasse.

Denne opgave tager afsæt i et fysik/kemi, geografi og biologi forløb for 8. kl., som vi gennemførte i vores 2.års praktik. Vi mener, at det er relevant for eleverne at have en forståelse for, hvordan samfundet bliver forsynet med energi, da eleverne er afhængige af energiforsyning i deres hverdag.
Desuden er en forståelse for dette emne nødvendig for at kunne tage stilling og handle i den offentlige debat om fremtidens energikilder, for eksempel atomkraft.

Indhold

Indledning 1
Planlægning 2
Klassens sociale og faglige forudsætninger 2
Faglige mål og hensigter 3
Undervisningsplan 4
Gennemførelse 6
Fokuspunkter 8
Evaluering og refleksioner 8
Teoretisk vinkel 10
Afslutning 19
Litteraturliste 20

Uddrag

Først vil vi redegøre for vores overvejelser i planlægningsfasen og for klassens sociale og faglige forudsætninger. Derefter vil vi beskrive vores faglige mål og hensigter for forløbet, samt opliste de områder fra Fælles Mål, vi berører. Så følger undervisningsplanen, som indeholder vores mål, indhold, læringsrum og Fælles Mål. Vi har i planen markeret en række lektioner, som vi finder eksemplariske for forløbet. Disse lektioner vil vi beskrive i afsnittet gennemførelse. Vi har her ud fra formuleret tre fokuspunkter, som vi ønsker at belyse (fokuspunkt 2-4). Endvidere har vi formuleret et fokuspunkt, som udspringer af et ønske, vi havde i planlægningsfasen, om at variere undervisningen (fokuspunkt 1).
Disse fokuspunkter danner rammen for resten af opgaven. Således holder vi i afsnittet evaluering og refleksioner fokuspunkterne op på hele forløbet. Dernæst følger den teoretiske vinkel, hvor vi vil inddrage didaktiske og psykologiske teorier, som vi anvender til at belyse de udvalgte lektioner ud fra fokuspunkterne. Vi vil forsøge at koble teori og praksis, og derefter korrigere og kvalificere forløbet... Køb adgang for at læse mere

Praktik om energiforsyning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.