Energi i fysik/kemi | Undervisningsforløb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 7
  • 1636
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2006
  • 25-09-2006

Eksamensopgave: Energi i fysik/kemi | Undervisningsforløb

Fysik/kemi undervisningsforløb om energi.

Målet med undervisningen er at eleverne opnår indsigt i begreber som spænding, strømstyrke, effekt og energi. Eleverne skal også opnå forståelse for forbrug af energi målt i kWh. Eleverne skal endvidere efter endt undervisningsforløb have lært at benytte benævnelserne Joule (J), kiloWatt timer (kWh), ampere (A), volt (v) og Watt (W). Sidst skal eleverne opnå en forståelse for sikker omgang med elektriske
anordninger og el i laboratoriet.

Indhold

Indledning 3
Mål. 3
CKF'er: 3
Fysikkens og kemiens verden 3
Udvikling i naturvidenskabelig erkendelse 4
Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund 4
Arbejdsmåder og tankegange 4
Læringsforudsætninger. 4
Rammefaktorer. 4
Indhold. 5
Uge 1: hvad er energi? 5
Uge 1-2: el-sikkerhed 5
Uge 3: energiomdannelse 6
Uge 4: ekskursion til steno-museet 7
Uge 5: fremlæggelser 7
Læreproces. 8
Evaluering. 8
Litteraturliste: 8

Uddrag

Indledning.
Energi er et ord vi bruger meget i vores hverdag. Men ordet bærer vidt forskellige betydninger mellem hverdag og faget. I hverdagen snakker vi om en følelse af energi (eller mangel af samme), hvor vi i faget snakker konkret om energiforbrug, der er måleligt. Vi snakker om energiomdannelse, energi strømme og energi kvalitet. Her er bl.a. elektriciteten en nødvendighed i vores dagligdag og en luksus vi ikke tænker nærmere over, når vi trykker på kontakten – en luksus ikke alle har. Men med denne luksus kommer også en risiko, der gør at vi skal omgås elektricitet med forsigtighed. Dette forløb vil komme omkring de grundlæggende ting omkring elektricitet som energiform og sikkerhed i omgangen med elektricitet.

---

Indhold.
Uge 1: Hvad er energi?
I den første time skal emnet startes op. Forud for forløbet er eleverne blevet bedt om at undersøge i hjemmet og lave en liste over (det de ejer og kender) hvilke ting m.m. der forbruger energi.
Disse lister bruger vi nu til samtale om emnet. Hvad er energi? Her snakker vi om hvilken type energi der er tale om og nødvendigheden af disse ting. Hermed kan samtalen også drejes over på energi-forbrug og hvordan vi kan spare på forbruget af energi-ressourcerne.
Endvidere kan man snakke om hvor energien stammer fra – f.eks. hvordan vi får elektricitet i vores stikkontakter. På denne måde bliver eleverne opmærksomme på energi-ressourcer og eventuelt alternativ energi.
Herefter kan man snakke om, hvilke ideer eleverne har til emnet og hvad, de... Køb adgang for at læse mere

Energi i fysik/kemi | Undervisningsforløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.