Energi | Undervisningsforløb til 6. klasse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Natur/teknologi
  • Godkendt
  • 17
  • 4312
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2005
  • 05-02-2006

Energi | Undervisningsforløb til 6. klasse

Opgave i natur/teknologi om et undervisningsforløb om energi til en 6. klasse.

Problemformulering
Hvordan gør vi eleverne energibeviste i forhold til forbruget af energi, gennem vores undervisning og samtidig bevidstgør dem om vores energiressourcer både nationalt og globalt.

Indhold

1. Indledning/problemformulering 3
2. Hvad er energi? 3
2.1. Mekanisk energi 4
2.2. Termisk energi 5
3. Hvilke energiressourcer er de mest anvendte i DK? 6
4. Hvor ligger de store fossile energiressourcer i verden? 7
5. Vedvarende Energi 8
6. Hvor meget kan der spares ved brug af div. spareting? 10
7. Hvad sker der med miljøet, når vi tænker os om? 11
8. Undervisningsforløb for 6. klasse 12
9. Konklusion 16
10. Litteraturliste 17
11. Bilag 18
- Byg en Dampmaskine
- Energiuglekurset

Uddrag

1. Indledning
Vi har til alle tider haft brug for energi.
Energi er en vigtig faktor for, at vi i vores moderne samfund kan få de ting, vi bruger i vores dagligdag til at fungere. Når man nævner energi, vil mange kun tænke i opvarmning af vores boliger, el og brændstof til bilerne. Der er flere steder, hvor omdannelsen fra en energiform til en anden forekommer for, at vi kan holde vores materialistiske samfund i gang.
Vi vil i opgaven belyse spørgsmålet om, hvordan vi gør vores elever mere bevidste om deres energiforbrug.

2. Hvad er energi?
Ifølge fysikere betegnes energi som evnen til at udføre arbejde.
Energien i verden er konstant og kan derfor hverken skabes, forbruges eller ødelægges. Den kan omdannes fra en form til en anden. Når energi bliver omdannet fra en form til en anden, får vi evnen til at få noget arbejde gjort.

---

Forløbet strækker sig over 20 lektioner, hvilket er langt, men vi mener, at det indeholder så meget natur og teknik, at det vil være svært at skære ned på det.
Materialet vi har brugt i vores undervisningsforløb er hentet fra ”Energiuglekurset”, som er udgivet af Skolernes EnergiForum. Materialet kan rekvireres på
Internetadressen: www.skolernesenergiforum.dk.
Vi har valgt at bruge dette materiale, da vi mener, at det er godt og fyldigt og indeholder mange forsøg. Der kan derigennem veksles mellem teori og praksis i stort set alle timer.
Vi har gennemgået materialet og forholdt os kritisk til det. Emnet lægger op til et nyt forløb der hedder ”Forsøg med energi” der er for 8. og 10. årgang... Køb adgang for at læse mere

Energi | Undervisningsforløb til 6. klasse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.