Energi undervisningsforløb til 6. klasse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Natur/teknik
  • Godkendt
  • 17
  • 4533
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2005
  • 05-02-2006

3.-6. klasse, Semesteropgave: Energi undervisningsforløb til 6. klasse

Semesteropgave i natur/teknik om et undervisningsforløb om energi til en 6. klasse.

Problemformulering:
Hvordan gør vi eleverne energibeviste i forhold til forbruget af energi, gennem vores undervisning og samtidig bevidstgør dem om vores energiressourcer både nationalt og globalt.

Indhold

1. Indledning/problemformulering 3
2. Hvad er energi? 3
2.1. Mekanisk energi 4
2.2. Termisk energi 5
3. Hvilke energiressourcer er de mest anvendte i DK? 6
4. Hvor ligger de store fossile energiressourcer i verden? 7
5. Vedvarende Energi 8
6. Hvor meget kan der spares ved brug af div. spareting? 10
7. Hvad sker der med miljøet, når vi tænker os om? 11
8. Undervisningsforløb for 6. klasse 12
9. Konklusion 16
10. Litteraturliste 17
11. Bilag 18
- Byg en Dampmaskine
- Energiuglekurset

Uddrag

1. Indledning
Vi har til alle tider haft brug for energi.
Energi er en vigtig faktor for, at vi i vores moderne samfund kan få de ting, vi bruger i vores dagligdag til at fungere. Når man nævner energi, vil mange kun tænke i opvarmning af vores boliger, el og brændstof
til bilerne. Der er flere steder, hvor omdannelsen fra en energiform til en anden forekommer for, at vi kan
holde vores materialistiske samfund i gang.
Vi vil i opgaven belyse spørgsmålet om, hvordan vi gør vores elever mere bevidste om deres
energiforbrug... Køb adgang for at læse mere

Energi undervisningsforløb til 6. klasse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.