En, to, tre - nu! | Lærerfaglig analyse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Dansk 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 17
  • 5064
  • PDF
  • Læreruddannelsen Jelling
  • 2011
  • 10-05-2012

Modulopgave: En, to, tre - nu! | Lærerfaglig analyse

Modulopgave om En, to, tre - nu! skrevet af Jesper Wung-Sung.

Fagdidaktisk analyse, karakteristik og vurdering af udvalgt undervisningsmateriale.

Opgaven indeholder en lærerfaglig analyse af ungdomsromanen gennem brug af Thomas Illum Hansen samt almen analyse.

Den indeholder ligeledes en faglig vurdering af materialet som et undervisningsmateriale samt et undervisningsforslag til undervisningen i udskolingen

Indhold

Indhold
Indledning 3
Metodebegrundelse 3
Den procesorienterede lærerfaglige analyse og fortolkning 4
Førlæsning 4
Gennemlæsning 5
Genlæsning 5
Fortælleteknik 5
Komposition 6
Sprog 7
Genre, adaptation 7
Intertekstualitet 8
Fokuslæsning 8
Fortolkning 9
Præsentation, karakteristik, analyse og vurdering af udvalgt læremiddel 10
Vidensdimensionen 11
Fag- og litteratursyn 11
Videnstyper 12
Mål 12
Undervisningsdimensionen 13
Lærerroller og styring 13
Elevforudsætninger og undervisningsdifferentiering 13
Evalueringsform 14
Læringsdimensionen 14
Litteraturguidens læringssyn 14
Læringens drivkraft - motivation 15
Opgavernes karakteristika 15
Evaluering af elevernes læring 15
Vurdering af undervisningsmaterialet 15
Perspektivering til den mundtlige eksamen 16
Litteraturhenvisning 17

Uddrag

Indledning
Vi har udarbejdet en lærerfaglig analyse af romanen En – to – tre – NU!1 og har lagt vægt på de træk i teksten, der har betydning for læseroplevelsen og kan sætte en fortolkningsproces i gang. Derudover analyserer og vurderer vi et læremiddel, som vi mener vil kunne anvendes sammen med den udvalgte roman af Jesper Wung-Sung.
Vi afrunder opgaven med en perspektivering til den mundtlige eksamen og beskriver, hvilke muligheder vi ser for at bygge videre på opgaven.

Metodebegrundelse
Til den lærerfaglige analyse har vi valgt at anvende den procesorienterede analysemodel, der har et fænomenologisk grundlag og både giver plads til en umiddelbar læseroplevelse og tager højde for de danskfaglige og pædagogiske problemstillinger, der kan være forbundet med rent receptionsæstetiske metoder. Fx meddigtningsøvelser, der ender med fradigtning, hvor eleverne trækker teksten over i deres eget univers og deres eget sprog uden hensyntagen til den fiktive fortælling. Til den fagdidaktiske analyse af læremidlet har vi taget udgangspunkt i den didaktiske trekant, hvor al undervisning er baseret på et samspil mellem lærer, elever og et fagligt indhold2. Som nedenstående model illustrerer, lægger det op til en analyse af de dimensioner, der ligger inden for rammerne af dette samspil. Det udvalgte læremiddel analyseres således ud fra videns-, undervisnings- og læringsdimensionen, og analysen danner fundamentet for den afsluttende vurdering af læremidlet.

Den procesorienterede lærerfaglige analyse og fortolkning
Førlæsning
Vi har valgt at arbejde med romanen En – to – tre – NU! på anbefaling af en 1. g elev. Ingen af os kender romanen eller forfatteren i forvejen, men efter en kort research har vi erfaret, at Jesper Wung-Sung er en produktiv og anerkendt ung forfatter, og at hans ungdomsroman En – to – tre – NU! fra 2001 er et af de mest anvendte værker i litteraturundervisningen i udskolingen. Ud fra romanens popularitet har vi en forventning om, at den kan noget særligt i forhold til andre ungdomsromaner i danskundervisningen, og det er det fokus, vi har fra læsningens begyndelse... Køb adgang for at læse mere

En, to, tre - nu! | Lærerfaglig analyse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.