Undervisningsforløb om processer og kredsløb i naturen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Natur/teknologi
  • Godkendt
  • 10
  • 3953
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2004
  • 05-03-2004

Eksamensopgave, Undervisningsplan: Undervisningsforløb om processer og kredsløb i naturen

Eksamensopgave med et undervisningsforløb i natur/teknologi om processer og kredsløb i naturen.

Vi vil i denne opgave præsentere og diskutere et undervisningsforløb i faget Natur og teknik.
Undervisningsforløbet blev planlagt, gennemført og evalueret som en del af vores praktikforløb som meritlærerstuderende. Forløbet fandt sted i en 4. klasse i januar 2003 og havde en varighed på 3 uger.

Indhold

Indledning
Vores læringssyn
Didaktikbegrebet
Mål med vores undervisning
Vores dannelsesideal
En undervisningsplan for en 4. klasse i Natur/teknik
Elevernes læringsforudsætninger
Rammefaktorer
Indhold
Læreprocessen
Vurdering eller evaluering
Afrunding
Litteratur

Uddrag

Vores læringssyn
Vi tror ikke, at viden bare er noget, man kan give videre som en pakke fra person til person. Læreren kan ikke blot hælde sin viden på eleverne og forvente, at den får det samme udtryk hos dem, som den har hos ham. Vores grundholdning er, at eleverne selv konstruerer deres egen viden ud fra deres forudsætninger/forforståelse, og at de selv skal arbejde aktivt med stoffet for at få sat det ind i en personlig forståelsesramme. Men denne konstruktion sker i en vekselvirkning med omgivelserne. I dette tilfælde os, vores læringsmateriale og de samtaler, der foregår mellem eleverne indbyrdes og mellem dem og os. Her lægger vi os op af en socialkonstruktivistisk læringsteori.
Derfor tror vi ikke på, at en meget stram og detaljeret planlægning af undervisningen og en målrettet gennemførelse af denne kan sikre os, at vores læringsmål opfyldes. Interaktionen mellem os og eleverne og mellem eleverne indbyrdes kan føre mange veje. Det betyder ikke, at vi ikke skal planlægge, men vi skal være åbne for, hvad der sker i den konkrete kommunikationssituation og følge op på de spørgsmål og diskussioner, som uventet kan dukke op og give én chancen for at komme i kontakt med elevernes forforståelser (Laursen)... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om processer og kredsløb i naturen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.