Undervisning af børn med ADHD- og aspergers

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Almen didaktik
  • Godkendt
  • 19
  • 5680
  • PDF
  • Læreruddannelsen Vordingborg
  • 2006
  • 07-11-2007

Eksamensopgave: Undervisning af børn med ADHD- og aspergers

Jeg ønsker i denne opgave at inddrage og analysere et praksiseksempel fra min praktik på en skole for børn med ADHD- og asperger problematikker.

Jeg mener, at denne tilgang er relevant, idet der i en gennemsnitlig folkeskolekasse er mindst en elev med disse problematikker.

Det er derfor er et vigtigt emne i princippet om den rummelige folkeskole, at også disse elever har de samme vilkår som almindelige elever for at deltage i undervisningen.

Indhold

Indledning.
Howard Gardners teori.
Rummelighed i folkeskolen.
4-feltsmodellen.
Krumsø Fri- og Kostskoles formål, sammenholdt med folkeskolens formålsparagraf.
Min undervisningsplanlægning.
Mit faglige mål
Mit sociale mål
Mit personlige mål
Indholdet i undervisningen.
Mine undervisningsmetoder
Elevernes læringsforudsætninger.
Rammefaktorer.
Læringsprocessen.
Evaluering.
Mine overvejelser i forbindelse med mit undervisningsforløb.
Praksiseksempel
Mit faglige mål
Mit sociale mål
Mit personlige mål
Indholdet i undervisningen.
Mine undervisningsmetoder
Elevernes læringsforudsætninger.
Rammefaktorer.
Læringsprocessen.
Evaluering.
Overvejelser over hvad jeg kunne have gjort anderledes.
Konklusion.
Litteraturliste:
Bilag 1.
Evaluering af Tinas undervisning.

Uddrag

Indledning.
Alle børn er forskellige og har forskellige læringsstrategier. I folkeskoleloven står beskrevet, at undervisningen skal tilrettelægges på en sådan måde, at den rummer udfordringer for alle elever.

Elevernes mange forskellige læringsstile (jf. afsnittet om Gardners pluralistiske intelligensteori) i denne opgave, betyder, at jeg som kommende lærer har ansvar for, at alle elever får udfordringer, der passer til deres niveau. Dette kan være en vanskelig opgave, idet alle elever har forskellige interesser og styrkeområder og jeg vil derfor i denne opgave undersøge, hvordan jeg som lærer kan tilgodese alle eleverne.

Min begrebsafklaring: Undervisning betyder iflg. Politikens retskrivnings- og betydningsordbog:
at en lærer videregiver viden og færdigheder inden for et fag. At differentiere betyder, iflg. samme ordbog: at opdele, spalte i forskellige enheder; skabe variation.

For mig betyder det at undervisningsdifferentiere, at man skaber variation i de metoder, hvorpå man videregiver viden og færdigheder inden for et fag, det vil sige, at man varierer sine undervisningsmetoder og sit undervisningsmateriale i forhold til, at alle elever skal have mulighed for at tilegne sig det relevante stof, for i folkeskoleloven står at: ” Indholdet i undervisningen vælges og tilrettelægges, så det giver eleverne mulighed for faglig fordybelse, overblik og oplevelse af sammenhænge”... Køb adgang for at læse mere

Undervisning af børn med ADHD- og aspergers

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.