En didaktisk vinkel på tysk grammatikundervisning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Tysk
  • Godkendt
  • 10
  • 3202
  • PDF
  • Læreruddannelsen Skive
  • 2001
  • 05-05-2005

En didaktisk vinkel på tysk grammatikundervisning

Opgave i tysk med en didaktisk vinkel på tysk grammatikundervisning.

Vedr. alternativer til den gammeldags terpende grammatikundervisning.

Problemstilling:
I dag snakkes der meget herom: Skal vi lade grammatik være grammatik og fokusere på at eleverne siger noget?
Eller skal man holde fast ved den korrekte grammatiks vigtighed og tage konsekvensen, der kan betyde en udpræget stilhed og usikker tale samt risikoen for en udbredt følelse af irrelevans i tysktimerne?

Indhold

Emnebegrundelse:
Forskellige perspektiver på grammatikundervisningen
Grammatik som produkt – bottom-up teorierne
Grammatik som proces – top-down teorierne
Spickatik
Grammatik som færdighed
” Du bist dran1” – et eksempel på et moderne undervisningssystem
Faghæftet
Praktisk-musiske metoder i undervisningen
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Vi har valgt at beskæftige os med indlæringen af den tyske grammatik og se lidt på hvordan man således kan imødegå tyskfagets lidt blakkede og kedelige ry.
Den tyskundervisning en stor del af vores og tidligere generationer har været udsat for har været terpning og udenadslære som fx remsen ”ich bin, du bist…” osv.
Det er bemærkelsesværdigt at mange af os ikke føler at vi kan grammatikken når vi sådan har terpet… Måske skyldes det, at vores indlæring ikke har haft noget at ”læne sig op ad”. Oftest følte man at det blot var remser for remsernes egen skyld, og der var ikke umiddelbart nogen relevans med foretagendet.
Vi mener, at det er vigtigt at kunne se en mening med det man laver. Dette øger motivationen og indlæringen føles relevant når målet synliggøres.
De materialer og metoder vi berører i vores opgave er elementer, som vi anser for væsentlige i forbindelse med grammatikken og indlæringen heraf.

Forskellige perspektiver på grammatikundervisningen
Man har gennem tiden forsket i forskellige måder at lære på og dermed også forskellige måder at undervise i grammatik i fremmedsprogsundervisningen på. Der har været varierede syn på hvor meget grammatikken skulle vægtes i undervisningen, hvilket jo har haft indflydelse på hvordan eleverne har lært et fremmedsprog. Man har dog fundet belæg for at sproglig kompetence i fremmedsprog opnås ved at vi går igennem forskellige stadier hvor hvert efterfølgende stadie er mere komplekst end det foregående. Der bliver også skelnet mellem deklarativ viden og... Køb adgang for at læse mere

En didaktisk vinkel på tysk grammatikundervisning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.