Empati og moral i historieundervisningen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 29
  • 9767
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2003
  • 04-03-2005

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Empati og moral i historieundervisningen

Eksamensopgave i historie om empati og moral i historietimerne.

Problemformulering
Denne indledende refleksionsfase over forløbet gav os følgende problemformulering:

Hvordan kan vi i et værdipluralistisk samfund som kommende folkeskolelærer være med til at danne medfølelse og moral i historietimerne? Hvordan kan dette udmønte sig rent didaktisk?

Indhold

Forord 2
Indledning 2
Problemformulering 3
Samfundsbeskrivelse 3
Menneskesyn 4
Dannelse 5
Indledning til værkstedsarbejde 6
Værkstedsrotation 6
Dag 1 - Besøg i Frøslevlejren 7
Dag 2 - Schindlers liste 8
Værksted 1 – Dansk/Musik 8
Værksted 2 – Hjemmekundskab 9
Værksted 3 - Billedkunst/håndarbejde 10
Værksted 4 – Historie 11
Værksted 5 – Sløjd 12
Dag 9 – Fællesværksted 13
Dag 10 – Evaluering 13
Relations-model- analyse af forløbet 14
Rammefaktorer 15
Mål 15
Indhold 17
Læreprocessen 17
Perspektivering 18
Konklusion 18
Litteraturliste 19
Sekundær litteratur 19
Bilag 1. Generelle overvejelser for årsplanen: 20
Årsplanen: 20
Bilag 2 23
Bilag 4. Forældrebrev: 25
Bilag 5 26
Bilag 6 26
Bilag 7 27
Bilag 8 27
Bilag 9 28

Uddrag

Vi arbejder med medfølelse og moral som vores overordnede emne. I denne proces er det vores hensigt, at barnet skal flytte sig fra et bevidsthedsstadie til et andet, hvad etik og moral angår. Alt dette skal oregå i et tværfagligt forløb med historiefaget som det primære. De andre fag, som er inddraget i forløbet, har ligeledes arbejdet parallelt med den multietniske dimension. I værkstedsugerne arbejder vi med en inddeling af klassen, hvor de deles op i jøder og nazister. Ud fra denne arbejdsdeling stiller vi os selv spørgsmålet: Hvordan kan eleverne opnå medfølelse gennem indlevelse? Denne inddeling går igen gennem vores værkstedsarbejde for at opnå så virkelighedsnære situationer som muligt. Vi har udarbejdet et forældrebrev i lærerteamet, da dette delikate emne er på kant med, hvad forældrene finder forsvarligt. Derfor går vi ind og argumenterer for forløbet i vores forældrebrev (se bilag 4). Vi har udarbejdet en årsplan. I den er forløbet en integreret del af planen (se bilag 1)... Køb adgang for at læse mere

Empati og moral i historieundervisningen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.