Motivation for højtider og ritualer

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Kristendomskundskab/religion
  • Ingen givet
  • 20
  • 4899
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2012
  • 08-05-2012

Motivation for højtider og ritualer

Den faglig- pædagogiske opgave.

En opgave om motivation i forhold til arbejdet med højtider og ritualer inden for givne religioner. Den er skrevet efter 4 ugers praktik.

Problemformulering
Hvordan kan vi forstå og forklare elevernes forskellige motivation for arbejdet med ritualer, højtider og traditioner i forbindelse med et emnearbejde i kristendomskundskab i en 7. Klasse, og hvordan kan vi med fordel tilrettelægge et sådan forløb, med ovenstående taget i betragtning?

Underviserens kommentar

Du skriver godt og er god til hele tiden at forhold observationer og teori til din problemformulering.
En mangel ved opgaven er dog, at religionsfaglighed og didaktik ikke bliver behandlet teoretisk, men kun som et indholdsvalg. Derfor er opgaven på grænsen til kun at være en pædagogisk opgave.

Kommentarerne står i opgaven

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 3
Metode 4
Mål 4
Faglige mål 4
Målet med arbejdsformen 5
Fælles mål 5
Observationer og evaluering 6
Baggrund 6
Observationer 6
Evaluering 7
Teori og praksis 8
Hvad er motivation? 8
Diskussion og handleforslag 12
Konklusion og perspektivering 15
Litteratur 17
Bilag 18

Uddrag

Metode
Grupperne var langt fra lige motiverede for arbejdet. Jeg har derfor valgt en af grupperne ud, som jeg vurderer til at være den mindst motiverede gruppe. Jeg vil ved hjælp af mine observationer samt afsluttende evalueringsark, se på hvad der virkede motiverende for gruppen, samt undersøge om gruppesammensætning, valg af emne og emnearbejdets udformning kan have virket (de)motiverende for eleverne. Jeg vil analysere på den motivation jeg har observeret med udgangspunkt i Einar M. Skaalviks teorier om motivation. Jeg vil ligeledes bruge Ivar Bråtens teorier om mestringsforventninger samt inddrage andre relevante teorier. Denne analyse vil lede frem til en diskussion af min praktik, med fokus på hvad der med fordel kunne have været gjort anderledes, med henblik på at styrke elevernes motivation for arbejdet. Ligeledes vil jeg konkludere på, om de tanker og forhåbninger jeg havde gjort mig inden praktikken om det arbejde vi skulle i gang med, blev indfriet. Afslutningsvis vil der blive konkluderet på min opgave, samt perspektiveret til øvrige relevante temaer og problemstillinger, der ligeledes kunne have været interessante at arbejde med.

Mål
For at se på elevernes motivation og udbytte af arbejdet er det relevant at fremhæve, hvad målet med denne arbejdsform, samt målet for elevernes faglige udbytte var.

Faglige mål
Målet med opgaven var at give eleverne større kendskab til de største religioner. Eleverne skulle, indenfor nogle specifikke områder lære om religionerne, både i deres eget arbejde og ved fremlæggelserne af de øvrige gruppers arbejde.
Eleverne skulle tilegne sig viden om forskelle og ligheder i de forskellige religioner. Dette mål fremgik ikke på nogle af de udleverede papirer til eleverne,... Køb adgang for at læse mere

Motivation for højtider og ritualer

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Motivation for højtider og ritualer.