Emmely M | Lærerfaglig analyse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 1. år
 • Dansk 1. – 6. klassetrin
 • Ingen givet
 • 9
 • 2605
 • PDF
 • 14-11-2011

Studieprodukt: Emmely M | Lærerfaglig analyse

Lærerfaglig analyse af billederomanen Emmely M skrevet af Dorte Karrebæk lavet ud fra den processorienterede analysemodel. Afsluttet med et oplæg til undervisningsforløb på mellemtrinnet.

Indhold

Opgave 3
Indledning 3
Analysevalg 3
Den procesorienterede analysemodel 3
Førlæsning 3
Gennemlæsning 4
Genlæsning 4
Fokuslæsning 4
Fortolkning 4
Analyse 5
Genlæsning 5
Fokuslæsning 6
Fortolkning 6
Opgave 2 7
Trinmål Sprog, litteratur og kommunikation 7
Trinmål Det skrevne sprog – læse 7
Trinmål Sprog, litteratur og kommunikation 7
Trinmål Det skrevne sprog – skrive 8
Evaluering 8
Litteraturliste 9

Uddrag

Opgave
Der ønskes:
En lærerfaglig analyse og fortolkning af billedromanen Emmely M (tekst 1) med særligt fokus på teksten som børnelitteratur. Begrund dit valg af analysemetode.Indledning
Det omtales jævnligt i forskellige medier at danske unge læser for lidt og for dårligt. Ca. 20 % af befolkningen anslås at være funktionelle analfabeter, dvs. at de har svært ved at læse – og forstå – breve fra offentlige myndigheder osv.
Derfor har man i de senere år arbejdet med at udvikle en litteraturpædagogik, som kunne skærpe – eller ligefrem vække – elevernes interesse for at læse. Dette er indgangsvinklen for det procesorienterede litteraturarbejde i skolen. Elevens umiddelbare læseoplevelse.

Bogen Emmely M er en billedroman, og den består omtrent af lige dele tekst og billeder. Dansklærerforeningen har udarbejdet en række billedromaner i denne serie, hvilket de har gjort med en række formål for øje, heriblandt at bevare læselysten for drenge på mellemtrinnet og læseforståelsen blandt tosprogede elever. Billedromerne skal bl.a. fremme læseforståelsen hos eleverne, billederne danner et godt udgangspunkt for en samtale og udvidelse af ordforrådet.

Analysevalg
For at kunne anvende denne form for litteraturarbejde er det nødvendigt at lave en lærerfaglig analyse af den tekst, som man ønsker at anvende i forløbet. Målet for en lærerfaglig analyse er at finde de træk, der kan påvirke læseprocessen, og de træk, der kan sætte en fortolkningsproces i gang.
Den procesorienterede litteraturpædagogik adskiller sig væsentligt fra den tidligere litteraturpædagogik. Lærerens ”mesterfortolkning” er lagt bort til fordel for en mere åben proces, hvor dialogen og interaktionen personerne imellem vægtes tungt. At dette harmonerer godt med nutidens dannelsestanker og Folkeskolens formålsparagraf vil jeg komme ind på senere... Køb adgang for at læse mere

Emmely M | Lærerfaglig analyse

[2]
Bedømmelser
 • 28-01-2012
  Opgaven er god på den måde, at forfatteren er målrettet og skriver/begrunder i en sammenhæng. Opgaven har også en god struktur, men jeg finder den lidt overfladisk, da der specielt i del 2 efter min opfattelse skøjtes lidt let og uargumenteret hen over sagen. De umiddelbare mangler er en god del stavefejl.
 • 06-01-2012
  Gennemarbejdet opgave.. Godt metodevalg