Elevtekst | Lærerfaglig analyse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 1. år
 • Dansk 1. – 6. klassetrin
 • Godkendt
 • 11
 • 3739
 • PDF
 • Læreruddannelsen Zahle
 • 2012
 • 09-05-2012

Analyse af elevtekst: Elevtekst | Lærerfaglig analyse

4. studieprodukt i dansk.

I opgaven analyserer jeg en elevtekst (mellemtrinnet) ud fra den omvendte tekstpyramide (Bog: Læreren som sproglig vejleder). Herunder vurderer jeg elevens skrivekompetencer ift. svagheder og styrker som endeligt sammenfattes i en vurdering og endvidere vejledning til eleven. Sidste del: diskussionen: er en diskussion af hvordan en danskundervisning kan udvikle elevernes skrivekompetencer og genrebevidsthed.

Underviserens kommentar

Min underviser sagde, at jeg desværre havde vægtet mikroniveau (stavning og ord) lidt for meget i forhold til at eleven er rigtig kompetent på dette område. Jeg skulle have valgt en større vægtning af tekstens makroniveau (genren). Men ellers fik jeg kun rosende respons.

Indhold

0.0. Indledning 1.
0.1. Metodiske tilgang 1.
1.0. Lærerfaglig analyse og vurdering af elevteksten 1.
1.1. Tekstens makroniveau 2.
1.1.1. Opfyldelse af tekstnormer 2.
1.2. Tekstens mikroniveau 3.
1.2.1. Syntaktisk analyse og karakteristik af elevteksten 3.
1.2.2. Ord 5.
1.2.3. Tegn 5.
2.0. Endelig vurdering 6.
2.1. Vejledning og respons 7.
3.0. Hvordan kan en danskundervisning udvikle elevernes
skrivekompetencer og genrebevidsthed? 8.
4.0. Anvendt litteraturliste 10.

Uddrag

0.0. Indledning

I denne opgave vil jeg udarbejde en lærerfaglig analyse af elevteksten ”Samvittighedens spejl”, skrevet af en elev der går i 5. Klasse. Formålet med min analyse er vurdere hvilke kompetencer, potentialer og eventuelle problemer eleven udviser inden for det skrevne sprog, som derfor også lægger op til hvordan jeg, som dansklærer, vil vejlede eleven i forhold til dennes skriveudvikling.
Slutteligt vil jeg diskutere, hvordan man kan tilrettelægge en danskundervisning i 5. klasse, der udvikler elevernes skrivekompetencer og genrebevidsthed.

0.1. Metodiske tilgang

Som udgangspunkt for min lærerfaglige analyse af elevteksten ”Samvittighedens spejl”, har jeg valgt at vurdere teksten ud fra dens forskellige lag, defineret via analyse og vurderingsmodellen den omvendte tekstpyramide (Jørgensen og Pedersen, 2005). På makroplan analyserer jeg således tekstens genre, komposition og fortælle teknik, hvorefter jeg bevæger mig ned i tekstens syntakts og ord, dvs. tekstens mikroniveau. Jeg fokuserer derfor i overvejende grad på tekstens formmæssige forhold, men tager også forbehold for indholdet, hvor det vurderes relevant.

Da jeg ikke er gjort bekendt med de forudsætninger og mål teksten er blevet til ud fra, vil jeg... Køb adgang for at læse mere

Elevtekst | Lærerfaglig analyse

[4]
Bedømmelser
 • 16-03-2014
  Hej Camilla, har du stadig elevteksten, som du analyserede?
 • 13-05-2013
  Skrevet af Lærerstuderende på 1. år
  God inspiration til min egen opgave. God som guideline :)
 • 24-05-2019
  Skrevet af Lærerstuderende på 2. år
  Har du selve elevteksten?
 • 07-05-2015
  Skrevet af Lærerstuderende på 1. år
  god inspiration til at starte med