Elevplan og handleplan

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Elevplan og handleplan

Semesteropgave i specialpædagogik om elevplan/handleplan.

Semesteropgaven handler om en test af en 10 årig dreng, en helhedsvurdering af ham og herefter en plan for hans undervisning.

Indhold

Indledning 3
Baggrund for valg af test og teoretisk grundlag 3
Helhedsvurdering 5
Plan for undervisningen: kompetencer, mål og metoder 7
Afrunding/opsummering . 9
Litteraturliste 11

Uddrag

Indledning

En elevplan er en plan og ikke blot en evaluering. Elevplanen skal være en plan for, hvordan eleven bedst kan arbejde videre mod de Fælles Mål, hvad eleven bør lægge særlig vægt på, og eventuelt hvad forældrene kan støtte eleven i. Lærerens evaluering skal imidlertid bruges i en orientering til eleven og forældrene om skolens syn på elevens udbytte af skolegangen, jf. folkeskolelovens § 131, dette i form af elevplanen. Der er Fælles Mål for undervisningen i alle skolens fag. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at forstå, kende og kunne gøre alt det, der står i trinmålene for fagene.

Men ikke alle elever når lige langt i forhold til målene. Ikke alle elever har de samme forudsætninger eller behov for de samme udfordringer. I folkeskolens § 182 står der, at undervisningen skal tilrettelægges, så den dels lever op til folkeskolens formål og mål for fag, dels svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger. Ifølge Thomas Nordahl og Terje Overland er der tre grundlæggende principper3 for arbejdet med individuelle elevplaner:

Arbeid med individuelle opplæringsplaner krever kartlegging av den enkelte elev
Den individuelle opplæringsplanen skal tilpasses nasjonale mål og bestemmelser for skolen
Arbeid med individuelle opplæringsplaner

Baggrund for valg af test og teoretisk grundlag

Vi har valgt at teste en 10 årig dreng med generelle indlæringsvanskeligheder, med Kuno Bellers udviklingsbeskrivelse. En udviklingsbeskrivelse af et barn er et bredt område, vi har valgt at fokuserer på et enkelt undervisningsforløb vel vidende, at der også ligger en del arbejde i de langsigtede mål, evaluering og vejledning, som vi kun berører kort... Køb adgang for at læse mere

Elevplan og handleplan

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.