Bacheloropgave om frihedsopfattelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 25
  • 8756
  • Komprimeret
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2006
  • 24-03-2007

Bacheloropgave om frihedsopfattelse

Bacheloropgave i kristendomskundskab om frihedsopfattelser og elevers behov for forståelse af religiøse subkulturer.

Problemformulering
Min tese er, at frihedsbegrebet i forskellige kulturer kan være med til at udfordre elevernes eget syn på deres egen frihedsopfattelse. Jeg vil undersøge, hvordan der kan argumenteres for at arbejde med forskellige frihedsopfattelser i faget kristendomskundskab. Undersøgelsen vil omfatte følgende:

– Hvordan kan de forskellige frihedsopfattelser i buddhisme, islam og kristendom være med til, i folkeskolen, at danne baggrund for en forståelse for mennesker tilhørende forskellige religiøse subkulturer, i det multireligiøse samfund vi lever i?

– Hvordan kan jeg i min funktion som folkeskolelærer være med til at gøre mine elever til frie individer igennem faget kristendomskundskab, med emnet frihed?

Til at definere religiøse subkulturer har jeg tilladt mig at udvælge dele af Hans Gullestrups definition af kultur. Dette har jeg gjort på baggrund af, at det, i min opgave ikke vil være hele kulturen jeg fokusere på, men de religiøse holdninger, moralbegreber, værdier og den religiøse verdensopfattelse og faktiske adfærd, som mennesker overtager fra en foregående generation og som de, måske i ændret form, ønsker at viderebringe til næste generation, og hvordan disse på forskellig vis adskiller sig fra mennesker tilhørende hovedkulturen. Med hovedkulturen mener jeg de mennesker, der har været med til at udforme bl.a. love og traditioner.

Frihedsopfattelse vil i denne opgave blive defineret under afsnittet; ”frihedsbegrebet som filosofisk begreb”. Endvidere vil der under afsnittet; ”Frihed i pædagogik” optræde et frihedsbegreb i en dannelsessammenhæng. Dannelse som Wolfgang Klafki vil definere denne.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Metodeafsnit 3
Frihed som filosofisk begreb 4
Analyse af frihed i buddhisme, kristendom og islam 5
Frihedsbegrebet i kristendommen 5
Sammenfatning af kristendommen og frihedsbegrebet 7
Frihedsbegrebet i islam 7
Sammenfatning af islam og frihedsbegrebet 8
Frihedsbegrebet i buddhisme 8
Sammenfatning af buddhisme og frihedsbegrebet 9
Frihed i pædagogik 10
Den klassiske dannelse som didaktikkens fundament 10
Det pædagogiske paradoks 11
Den moralske, kognitive, æstetiske og praktiske dimension i det klassiske dannelsesbegreb 12
Elevers behov for forståelse for religiøse subkulturer 14
Praksis observationer – praktik 3. årgang 17
Analyse af hurtigskrivning og essayskrivning 17
Formål for folkeskolen, fagets mål og slutmål 19
Folkeskolens formål 19
Formål for Folkeskolen d. 21. oktober 2003 19
Sammenfatning af formål for folkeskolen d. 21. oktober 2003 20
Sammenligning af folkeskoleloven fra d. 21. oktober 2003 og d. 9. juni 2006. 20
Sammenfatning af formål for folkeskolen d. 9. juni 2006 21
Formål for faget kristendomskundskab 22
Slutmål for kristendomskundskab 22
sammenfatning af fagets mål og slutmål 23
Sammenfatning af formål for folkeskolen, fagets mål og slutmål 23
Konklusion 23
Perspektivering 24
Litteraturliste 25

Uddrag

Metodeafsnit
I denne opgave vil jeg, med hjælp fra politikkens filosofi leksikon, først definere frihed som et filosofisk begreb, da jeg finder det nødvendigt med en klarere forståelse for dette begreb. Derefter vil jeg bruge min definition af begrebet frihed til at analysere, hvordan det forholder sig med frihed indenfor kristendom, hvor jeg bruger biblen, Tim Jensen og Mikael Rothstein og Thodberg Berthelsen m.fl..
Til at analysere frihed indenfor islam bruger jeg Mikael Rothstein og Tim Jensen.
Buddhisme analyserer jeg med hjælp fra Esben Andreasen. Disse analyser laver jeg for at få en forståelse for, hvilken frihed der er tale om i kristendom, islam og buddhisme og dermed for at kunne analysere mig frem til, hvilke frihedsopfattelser, i de tre religioner, jeg kan udfordre mine fremtidige elever med.

Samtidig har jeg stillet mig selv spørgsmålet, hvordan jeg kan gøre mine fremtidige elever til frie individer gennem faget kristendom med ”frihed” som emne. For at besvare dette mener jeg, at det er nødvendigt at inddrage ”det pædagogiske paradoks”, hvor jeg bruger Alexander von Oettingen, og Wolfgang Klafkis teorier om dannelse og om eksemplarisk undervisning.

Endvidere har jeg brugt Hans Gullestrup til at undersøge, hvordan det forholder sig med eleven i klasseværelset når denne bliver præsenteret for nye normer. Denne analyse vil jeg bruge til at belyse, hvorfor det er vigtigt for elever at beskæftige sig med religiøse subkulturer.

Jeg har i en 8. klasse på Brøndby strandskolen gennemført et undervisningsforløb med emnet frihed indenfor buddhisme, islam og kristendomskundskab. Dette forløb mundede ud i en masse praksisobservationer som jeg i denne opgave vil bruge som argument for, at undervisning i frihed i kristendomskundskab, kvalificerer elevernes forståelse for egen og andres frihed.

Til at analysere elevernes hurtig- og essayskrivning har jeg brugt nogle kriterier jeg selv har stillet op. Det pædagogiske paradoks og Wolfgang Klafkis teorier bruger jeg desuden også til at afklare, om der i folkeskolens formål, både fra d. 9. juni 2006 og fra d. 21. oktober 2003, formål for faget og slutmålene, er begrundelse for, at elever skal have undervisning om frihed i kristendomskundskab og hvordan en evt. undervisning skal foregå. Denne analyse vil resultere i en diskussion og
delkonklusioner. Afslutningsvist vil jeg komme med en diskuterende konklusion på min problemformulering efterfulgt af en problemorienteret perspektivering... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om frihedsopfattelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.