Elevernes forskelligheder og undervisningsdifferentiering

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 7
  • 1799
  • PDF
  • 18-04-2012

Elevernes forskelligheder og undervisningsdifferentiering

Problemformulering:

Hvordan kan læreren forstå og håndtere udfordringer til at løse skolens opgave set i relation til elevernes forskelligheder og undervisningsdifferentiering? Og hvorfor?

Indhold

Indledning

Problemformulering

Definitionen af undervisningsdifferentiering
- Hvad kan differentieres
- Klafkis dannelses teori
- Vygotskys læringssyn
Diskussion

Konklusion

Litteraturliste

Uddrag

I vores tanker omkring praktikperioden i matematik i 5. Y har vi overvejet mulighederne for at anvende flere forskellige former for undervisningsdifferentiering for at eleverne får bedst muligt udbytte af undervisningen. Det gjorde vi på baggrund af at, vores praktiklærer havde givet os en beskrivelse ”bedømmelse ”af nogle elever som havde svært ved at lære matematik, hvor en elev der havde svært ved at lære matematik fik et opgavehæfte der hørte til 2. klasse, mens nogle andre elever havde det meget nemt ved at lære matematik, så de fik ekstra opgaver mens resten af klassen sad og løste bogens opgaver.
Som kommende lærer er det min opgave at forholde mig til elevernes forskellighed. Hvad er det lærerne mener at de skal kunne for at gøre undervisningen differentieret? Hvad vil det sige at tilgodese alle elever? Med andre ord, ”Hvordan når jeg den enkelte bedst muligt inden for klassens rammer og ved brug af klassen/fællesskabet”
... Køb adgang for at læse mere

Elevernes forskelligheder og undervisningsdifferentiering

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.