Elever med særlige evner | Bacheloropgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 27
  • 10281
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2006
  • 19-08-2006

Elever med særlige evner | Bacheloropgave

Problemformulering

På baggrund af ovenstående er det interessant at analysere elever med SEF i matematikundervisningen. Jeg er derfor kommet frem til følgende:

Formålet med denne opgave er at kunne dokumentere at det er nødvendigt at sætte fokus på børn med SEF i matematikundervisningen. Kan den danske folkeskole som den ser ud i dag overhovedet rumme elever med SEF uden at det går ud over resten af klassen? Til dette formål vil jeg undersøge, hvordan vi kan identificere elever med SEF, hvilke særlige behov de har og hvilke konsekvenser det kan få, hvis de ikke får den rette stimulering

For at afdække dette specifikke formål, er problemformuleringen følgende:

• Jeg ønsker at undersøge, hvilke udfordringer, der er forbundet med en matematikundervisning, der på den ene side rummer udfordringer og alsidig personlig udvikling for elever med særlige evner og forudsætninger og på den anden side, ikke sætter et forpligtende demokratisk fællesskab over styr.

Indhold

1. Indledning
1.1 Problemformulering
1.2 Empirisk materiale og metode
2. Folkeskolen – kompetencelighed kontra resultatlighed
2.1 Forpligtelse over for fælles mål
3. Matematisk begavelse
3.1 Intelligens
3.2 Kompetencer
3.3 En kompetencebeskrivelse af matematisk faglighed
4. Identifikation af en elev med særlige evner og forudsætninger
5. Elever med SEF´s behov
5.1 Faglige behov
5.2 Sociale behov
6. Arbejdsformer
7. Opfylde de faglige behov og sociale behov
7.1 Læringens univers
7.2 Et sociokulturelt perspektiv på undervisningen
7.2.1 Social læring
7.2.2 Situeret læring
7.2.3 Distribueret læring
7.2.4 Inquiry Co-operation Model
7.2.5 Medieret læring
7.2.5.1 IKT
7.3 Afrunding
8. Eksempel på §25 stk. 4
9. Diskussion
10. Konklusion
11. Litteraturliste
12. Bilag

Uddrag

1.2 Empirisk materiale og metode:

Jeg har igennem mine snart 4 år på lærerseminariet hørt utrolig meget om undervisning af fagligt svage elever, men aldrig er de fagligt stærke blevet nævnt. Jeg har derfor igennem alle mine praktikophold haft en særlig fokus på elever med SEF og hvordan de bliver undervist. Disse observationer vil jeg tage udgangspunkt i for at finde svar på min problemstilling.
Desuden vil jeg anvende litteratur, artikler, aktuelle offentlige debatter samt samtaler med lærer og skoleledere
Jeg vil analysere allerede eksisterende teorier og undersøgelser fra udlandet og henholde dem til
undervisning af elever med SEF.

2. Folkeskolen – kompetencelighed kontra resultatlighed

For at kunne vurdere, elever med SEF´s situation i den danske folkeskole, har jeg valgt at undersøge folkeskolens lighedsbegreb som Gunn Imsen beskriver det..
I et historisk perspektiv kan man skelne mellem 4 forskellige former for lighed:
• Formel lighed
• Ressourcelighed
• Kompetencelighed
• Resultatlighed

Formel og ressourcelighed har vi, qua vores velfærdssamfund, næsten altid haft i den danske folkeskole. Derimod har der været uenighed om det skulle være kompetenceligheden, hvor det er de bedste(elever med SEF) der får mest ud af undervisningen, eller resultatligheden, hvor man forskelsbehandler for at reducere bestemte forskelle, der skulle dominere.
Kompetenceligheden har op ige... Køb adgang for at læse mere

Elever med særlige evner | Bacheloropgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.