Elever med særlige behov i matematik | Studieprodukt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Matematik 1. - 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 10
  • 2768
  • PDF
  • 2011
  • 30-04-2012

Elever med særlige behov i matematik | Studieprodukt

Studieprodukt om elever med særlige behov.

Problemformulering
Jeg vil i dette studieprodukt undersøge og diskutere

• Hvordan kan en problemløsningsopgave se ud?
• Hvordan man kan tilrettelægge/gennemføre en matematikundervisning, når der er elever med særlige behov i en klasse og hvilke konsekvenser dette kan have for undervisningen?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Problemløsning
Problemløsningskompetence
Problemløsning i indskoling
Elevforudsætninger
Matematikvanskeligheder
Undervisningsdifferentiering
De særligt dygtige elever
Undervisningsformer
Mål
Konklusion og perspektivering
Litteraturliste

Uddrag

Jeg vil først klargøre forskellige didaktikeres og forskeres syn på elever med særlige behov og så analysere karakteristika i indskolingen ved de særligt dygtige elever. Herefter vil jeg beskrive problematikker og muligheder ved undervisningsdifferentiering. Dernæst vil jeg kort forklare nødvendigheden i at styrke elever med særlige behov. Bagefter vil jeg give et eksempel på et undervisningsforløb, som er tilpasset elever med særlige behov. Til sidst vil jeg konkludere og perspektivere.

Problemløsning
Det er målet, at eleverne bevidst eller ubevidst skal benytte sig af problemløsningsstrategier. De skal ved hjælp af disse strategier og deres matematiske viden og intuition komme frem til løsningerne. De skal også lære, at forstå, at der ikke altid kun er en mulig løsning på problemet, så derfor skal de have handlefrihed til, at ræsonnere sig frem til deres bud på en løsning... Køb adgang for at læse mere

Elever med særlige behov i matematik | Studieprodukt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.