Eksamensopgave om elever der udviser problemadfærd

0 0 0 0 0 0 (0 bedømmelser)
Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Uddannelse

Lærerstuderende 2. år

Fag

Psykologi

Karakter

Godkendt

Antal sider

10

Antal ord

2838

Filformat

PDF

Uddannelsessted

Københavns Dag- og Aftenseminarium

Produktionsår

2007

Udgivelsesdato

31-10-2007

Eksamensopgave om elever der udviser problemadfærd

Eksamensopgave i psykologi om elever der udviser problemadfærd.

Problemformulering:
1. Hvad er problemadfærd og hvor stort et problem er det?
2. Hvordan udvikles problemadfærd hos eleven og hvilke faktorer kan problemadfærden have forbindelse med?

Indhold
Indledning…………………………………………………………………………………… 2
Problemformulering………………………………………………………………………… 2
Metode………………………………………………………………………………………. 2
Begrebsdefinitioner………………………………………………………………………….. 3
Læringsmål………………………………………………………………………………… 4
1. Hvad er problemadfærd og hvor stort et problem er det?
1.1 Hvad er problemadfærd?……………………………………………………………. 4
Hvor stort er problemet?……………………………………………………………. 5
1.3 Delkonklusion……………………………………………………………………….. 6
2. Hvordan udvikles problemadfærd?
2.1 psykologiske, biologiske, sociologiske teorier……………………………………… 6
2.2 systemteorien………………………………………………………………………… 7
2.3 de mange faktorer…………………………………………………………………… 7
2. 4 delkonklusion………………………………………………………………………. 9
3. konklusion……………………………………………………………………………. 9
4. perspektiveringer……………………………………………………………………. 9
5. litteraturliste…………………………………………………………………………. 10

Uddrag
Metode:
”… der er så mange ting, der kan spille ind, at man sjældent ved hvad der kommer først: adfærdsproblemerne eller de faktorer de har sammenhænge med”.3 Der er mange perspektiver man kan anskue elever der udviser problemadfærd fra. Jeg har valgt den økologiske/systemiske erkendelsesteoretiske. (G. Bateson, N. Luhmann, U. Brofenbrenner). Her er det essentielle, samspillet mellem individ og omgivelser, system og omverden. Eleven ”ejer” ikke problemet, men problemet kan ses som noget der opstår i en eller flere relationer, men ikke er til stede i andre relationer i andre situationer, det er altså ikke én faktor der skaber problemet men samspillet mellem flere faktorer, ”fokus må være på interaktionen mellem de forskellige elementer inden for systemet mere end på studiet af de enkelte elementer”... [læs mere nu]