Elevers selvopfattelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Psykologi, Elevens læring og udvikling (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 17
  • 6762
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2008
  • 26-02-2009

Eksamensopgave: Elevers selvopfattelse

Eksamensopgave i psykologi om elevens selvopfattelse i 7. klasse.

Problemformulering
Hvilken betydning har elevens selvopfattelse for dennes læring i 7. klasse, og hvordan kan jeg, som lærer, være med til at støtte eleven i udviklingen af en positiv selvopfattelse?

Indhold

Indledning: 2
Problemformulering: 2
Metode: 3
Analyse: 3
Selvets dannelse: 3
Opsummering af selvets dannelse: 5
Hvor er man i sin udvikling i 7. klasse: 6
Opsummering af elevers udviklingsniveau i 7. klasse: 7
læring 8
Opsummering af læring: 10
Elevens selvopfattelses betydning for at klare en konkret opgave: 10
Hvordan kan læreren være med til at give eleverne en bedre selvopfattelse: 12
Læreren som spejlende selvobjekt: 13
Læreren som betydningsbærende selvobjekt: 13
Læreren som samhørighedsskabende selvobjekt: 13
Læreren som udfordrende selvobjekt: 14
Konklusion: 15
Litteraturliste: 17

Uddrag

Metode:
For at belyse mit problem vil jeg tage udgangspunkt i, hvordan selvet og dermed også selvopfattelsen bliver dannet. Det vil jeg gøre vha. Stern, Epstein og Meads teorier. Jeg tager i min problemformulering udgangspunkt i eleverne i 7. klasse. Det er derfor vigtigt at vide, på hvilket niveau eleven befinder sig udviklingsmæssigt og, hvad der er karakteristisk for dette niveau. Der vil jeg bruge Erikson og Piaget's teorier. Derefter vil jeg undersøge, hvad der skal til, før der sker læring hos eleven ud fra en konstruktivistisk, en sociokulturel og en humanistisk tankegang. Banduras teori om mestring vil jeg bruge til at se på selvopfattelsens rolle i forbindelse med at løse en konkret opgave. Lærerens rolle i forbindelse med selvopfattelsen og læring vil jeg belyse ud fra Jan Tønnesvangs teori om psykologisk ilt.
Til sidst vil jeg opsummere min opgave og svare på min problemformulering i en konklusion.

Analyse:
Selvets dannelse:
”Selvopfattelse er en fællesbetegnelse for alt det, vi ved, tror og føler om os selv”1.
Selvopfattelsen kan omfatte både ”det sociale mig” (den opfattelse man tror, andre har af en selv) og
”det egentlige mig” (ud fra ens egen selvvurdering)2.
Selvet er under udvikling allerede fra begyndelsen af livet. Det nyfødte barn har allerede en fornemmelse for sit eget selv og omverdenen, og kan skelne mellem ydre og indre oplevelser. Selvet og selvopfattelsen udvikles hele livet igennem de erfaringer og oplevelser, som individet udsættes for. I ungdomsårene, hvor skolen og vennerne har en dominerede plads i livet, er det i de omgivelser, selvet udvikler sig meget3... Køb adgang for at læse mere

Elevers selvopfattelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.