Elevens dannelse og individualiseringsproces

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 10
  • 2283
  • PDF
  • 18-04-2012

Elevens dannelse og individualiseringsproces

Om sociologi og identitet.

Bourdieu, Giddens og Dewey bliver bl. a. behandlet i opgaven.

Problemstilling
Hvilken indflydelse har familien som socialt system på individualiseringsprocessen, og hvordan kan vi som lærer udarbejde et undervisningsforløb der bidrager til elevens dannelse og individualiseringsproces?

Indhold

Indledning 3
Problemstilling 3
Metode/teori 3
Analyse 4
Fagdidaktik 6
Konklusion 7
Litteraturliste 9

Uddrag

Indledning
Ifølge Danmarks statistik har forældrenes uddannelsesniveau/lønindkomst en væsentlig rolle for deres barns fremtid . Hos elever som vokser op i en af de 10% fattigste børnefamilier, er der 36% chance for at de i en alder af 25 år ikke har gennemført en ungdoms- eller videregående uddannelse . Forældrene sociale, økonomiske eller familiemæssige problemer, kan gøre det svært for eleven at deltage aktivt i undervisningen . Regeringen stræber efter at 95% af hver årgang skal afslutte en ungdomsuddannelse – vi er langt fra målet!. Ud af de 36% som er nævnt ovenfor, er 20% hverken i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse. Her skal tilføjes at andelen er på 6% blandt de rigeste familier. Folkeskolen er med til, at lægge grundstenen for elevens videre færden i gennem det danske uddannelsessystem. Her påpeger Bourdieu at folkeskolen sortere de svage elever fra, og bidrager til at opretholde den eksisterende sociale orden.

Metode/teori
Siden 1814 har folkeskolen været med til at danne eleverne, således at de ville kunne agere i det danske samfund . Ved dannelse medfølger identitet, bag vores identitet gemmer sig en historie, som påvirker vores identitetsproces. For at kunne forstå denne proces, blev vi inspireret af Pierre Bourdieus tre begreber økonomisk, social og kulturelkapital, hvor vi vil se på hvordan sammensætningen af de tre kapitalformer, videregives fra forældre til næste generation. Vi har endvidere valgt at inddrage Anthony Giddens begreb det senmorderne samfund. Idet den digitale verden skrider frem, lærer individet at se mulighederne frem for begrænsningerne i sit liv, hvorfor det er afhængigt af selvet for at kunne ændre sin fremtid. For at vi kan udarbejde et forløb, som tager hånd selvet har vi valgt at fokusere på John Dewey teori. Han mente at teori... Køb adgang for at læse mere

Elevens dannelse og individualiseringsproces

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.