Undervisningsforløb om skoven | Biologi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Biologi
  • Godkendt
  • 20
  • 7177
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2001
  • 30-01-2002

Undervisningsforløb om skoven | Biologi

Undersøgelse af hvordan elever bliver mere engageret i undervisningen.

Indledning:

Vi er to studerende med biologi som tredje liniefag. Vores erfaring indenfor faget strækker sig til knapt et år på seminariet og den sidste praktik. I praktikken var vi på Helgenæs naturefterskole, hvor vi underviste i biologi/samfundsfag i en 9. klasse. Vi har brugt vores erfaringer fra denne praktik, som inspiration til at planlægge et nyt undervisningsforløb. Dette biologi forløb er rettet mod en 8. klasse i folkeskolen. Igennem det planlagte forløb har vi været optaget af hvordan vi inddrager elevernes medbestemmelse og får gjort forløbet til elevernes projekt.

For at give et overblik over vores opgave har vi valgt at dele den ind i tre hovedpunkter med hver deres underpunkter.

Det første hovedpunkt er vores egne overvejelser før undervisningen, som vi har delt ind i underpunkter. Første punkt er en begrundelse for valg af indhold som skal ses i forhold til andet punkt som er en inddragelse af formålene for folkeskolen og faget biologi. Tredje punkt er de betingelser som vi må tage højde for i vores undervisning. Sidste punkt er formen som er en beskrivelse af de arbejdsformer vi vil bruge i vores undervisning.

Det andet hovedpunkt er vores overvejelser i undervisningsforløbet. Første underpunkt introduktionsfasen er en beskrivelse af hvordan vi vil præsentere forløbet for eleverne. På baggrund af introduktionsfasen skal vi have gjort undervisningen til et fællesanliggende som er andet punkt beslutningsfasen. Vi har her været optaget af hvordan det bliver til elevernes projekt. I arbejdsfasen som er tredje punkt har vi gjort rede for indholdsområder som skal inddrages i forløbet. Sidste punkt er evalueringsfasen, hvor vi gøre rede for hvordan bruger evalueringen i vores undervisning.

Det tredje punkt er vores didaktiske grundlag. Her giver vi en beskrivelse af de teoretiker som vores undervisningsforløb bygger på og som samtidig afspejler vores didaktiske tænkning.

Indhold

Indledning
Egne overvejelser før undervisningen
Valg af indhold
Formål
Betingelser for vores undervisning
Form
Egne overvejelser i undervisningsforløbet
Introduktionsfasen
Arbejdsprocessen i introduktionsfasen og beslutningsfasen
Beslutningsfasen
Arbejdsfasen
Medbestemmelse
Evalueringsfasen
Vores teoretiske grundlag
Introdosering til vores teoretiske grundlag
Klafkis kritik af dannelsesteorier
Klafki og undervisningen
Kritiske kommentar til forløbet set i forhold til Klafki
John Dewey
Kritiske kommentar til forløbet set i forhold til Dewey
Opsamling på teoretiker
Litteraturliste

Uddrag

Egne overvejelser før undervisningen

Valg af indhold
Tilrettelæggelsen af vores undervisningsforløb sker på baggrund af at vi som lærere, kender til vores kultur og ved hvad der vil være relevant at lære vores elever. Det gør vi fordi vi har en større og bredere erfaring, og det er på baggrund af den vi træffer beslutning om hvad der er relevant at inddrage i undervisningen. Det er os der kommer med et oplæg som i samarbejde med den enkelte elevs erfaringer bidrager til en fælles plan. Derfor er det relevant når vi vælger et indhold at der

tages højde for elevernes tidligere erfaringer, og at det nye stof de bliver præsenteret for bygger på de erfaringer eleverne allerede har gjort sig.
Vi har valgt at arbejde med emnet skoven, og vores overskrift og formål for emnet er ”Hvad er skovens rolle i naturen og hvilken rolle har den for mennesker”. Vi har valgt dette emne fordi det er et eksemplarisk emne for, hvad eleverne skal lære i forhold til biologis faghæfte. Det eksemplariske ligger i det indhold som emnet skoven kan bibringe elevernes læring. Eksempelvis menneskets brug af skoven samt planter og dyrs samspil som er centrale indholdsområder for biologi, og derfor er emnet eksemplarisk.

I vores valg af indhold har vi også taget højde for at eleverne skal have en forståelse af menneskets samspil med naturen. Vi ser emnet skoven som en biotop, hvor eleverne får en oplevelse af sammenhænge i naturen og de arbejdsformer der gør sig gældende inden for faget. Eleverne skal opleve at der en sammenhæng mellem hvordan man behandler naturen, og hvordan naturen ser ud. De skal med baggrund i vores kultur have et indblik i hvorfor vores skov ser ud som den gør i dag, hvordan den har været brugt førhen, og hvilken rolle skoven vil spille i fremtiden.

Skoven er en biotop som alle elever har stiftet bekendtskab med, og derfor har vi i klassen en fællesreference som udgangspunkt. Igennem det valgte indhold skal eleverne bygge videre på deres egne erfaringer og nå til ny erkendelse... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om skoven | Biologi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.