Positivt lærer-elev forhold

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Psykologi, Pædagogik
  • Godkendt
  • 14
  • 4688
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2004
  • 21-04-2004

Eksamensopgave: Positivt lærer-elev forhold

Pædagogisk-psykologisk eksamensopgave om lærer-elev forholdet.

Problemformulering

Hvilke elementer skal være til stede i en positiv lærer-elev relation?
Der tænkes på elevernes behov.

Hvilke handlemuligheder er det hensigtsmæssige at have som lærer, for at styrke en (for begge parter) god relation?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Begrebsafklaring 2
Hvorfor overhovedet diskutere lærer-elev relation? 3
Ansvaret i relationen 4
Subjekt-subjekt 5
Relationerne i folkeskolen 5
Elevens behov og vækstbetingelser 8
Lærerens ansvar og handlemuligheder 10
Afslutning 12
Litteraturliste 14

Uddrag

Indledning

Efter min praktikperiode på 3. år blev det klart for mig, hvor vigtig en betydning en positiv lærer-elev relation har på mange elementer i undervisningen og i klassen. Jeg oplevede, at fungere rigtig godt med klassen, og det var tydeligt, at de fandt mig sympatisk. Jeg begyndte at tænke over hvilke handlemuligheder og personlige egenskaber, der er gunstige at besidde i relation til eleverne.

Relationerne skabes alle steder, hvor der er mennesker. Der er dog stor forskel på relationernes art, og på hvordan de relaterede har det med hinanden og forholdet. I nogle sammenhænge betyder relationen ikke så meget, det kunne eksempelvis være to folk, der møder hinanden på gaden. Men når vi har at gøre med mennesker, som færdes de samme steder hver dag, og som er i direkte kontakt med hinanden, får relationen en stor betydning. I skolen er der mange relationer af stor betydning, og ofte ser man et samspil mellem de enkelte relationer. For eksempel: lærer-lærer, lærer-elev, elev-elev, lærer-forældre, lærer-leder.

Forholdet mellem læreren og eleven, som der i denne sammenhæng vil blive fokuseret på, minder på mange punkter om et forældre-barn forhold. Det skyldes, at det grundlæggende er en relation mellem en voksen og et barn. Desuden har både forældre og lærere en stor betydning i børnenes hverdag. Mange af de nævnte betingelser gælder derfor både for forældre og lærere.

---

Hvorfor beskæftige sig med lærer-elev relationen
Jeg er af den opfattelse, at dette spørgsmål er en hel rapport værdig i sig selv. Det er ikke omdrejningspunktet for mit arbejde, men jeg synes dog, at det er så vigtigt, at det må nævnes. Dette afsnit skal derfor ses som en kort opridsning, som er med til at lægge vægt og relevans bag det overordnede emne; lærer-elev relationen.
At gå i skole handler om at lære noget. Det handler om, at en lærer underviser nogle elever i et bestemt fag. Undervisningen forgår for læringens skyld4, nemlig den læring som (forhåbentlig) finder sted hos eleverne. Allerede her er det tydeliggjort at skolen drejer om tre centrale akser: læreren, eleven og indholdet. Disse samles i den didaktiske5 eller pædagogiske6 trekant7, som kan... Køb adgang for at læse mere

Positivt lærer-elev forhold

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.