Elementær rytmisk træning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Musik
  • Godkendt
  • 11
  • 3373
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2001
  • 24-09-2001

Eksamensopgave: Elementær rytmisk træning

En opgave i musik fra min eksamen som handler om elementær rytmisk træning.

Problem:
Hvordan sikrer man at eleverne får den elementære rytmiske træning?

Det vil jeg prøve at besvare, igennem noget af det mest grundlæggende indenfor musik, nemlig pulsen (rytmen), automatisering og gennem et pædagogisk og psykologisk perspektiv.

Indhold

Indledning 1
Problem 2
Hvad kan man gøre ude i folkeskolen? 2
Trommen 4
Rytme 5
Automatisering 6
Musikpædagogiske, didaktiske, psykologiske og overvejelser 7
Musikalitet, kognition og intuition. 8
Udvikling af den musikalske identitet. 8
Leg og læring. 9
Formålet med musikundervisningen 9
Konklusion 10
Litteraturliste 11

Uddrag

Indledning:
Som kommende musiklærer, ønsker man selvfølgelig at eleverne får en så bred viden inden for musik, som overhovedet muligt. Man ønsker at de både lærer noget om selve musikhistorien, instrumenterne, sammenspil, rytme, dans, pulstræning etc.

Grunden til at jeg har valgt at skrive om elementær rytmisk læring inden for musikfaget, kommer fra mine erfaringer i praktikken. Her oplevede jeg at musik, ikke bliver opfattet, som et fag på højde med andre fag som f.eks. dansk og matematik. Faget musik bliver nærmere opfattet som et ”slap af fag”, hvor der ikke er noget man skal lære, man kan dog roligt sige at musikfaget adskiller sig fra mange af de andre fag, men der er så absolut stadig mange ting, som skal læres. Efterhånden er flere og flere ved at få øjnene op for vigtigheden af den musiske dimension

”den praktisk musiske dimension er en vigtig del af den almene dannelse, og den skal derfor medtænkes i skolens daglige arbejde. Det skal fremgå af læseplanerne, hvilke muligheder der i valg af indhold, arbejds- og udtryksformer. Det betyder at eleverne ikke blot skal have mulighed for at udtrykke sig praktiskmusisk, men at de også skal have mulighed for at møde en mangfoldighed af oplevelser og sanseindtryk”. (Ole Vig Jensen)

Personligt har jeg ikke noget imod, at faget musik bliver betragtet som et fri-rum fra den ellers så boglige skole, men det betyder jo ikke, at man ikke skal lære noget!.

Hvad kan man gøre ude i folkeskolen?
Når man skal starte med en helt ny klasse, er der som regel ikke mange musikfaglige forudsætninger. Det vil derfor være oplagt at tage fat på sang, som alle jo kan være med til fra starten. Børn har som regel glæde ved at synge på det alderstrin. Det er vigtigt at holde den glæde ved lige, bl.a. ved at synge nogle kendte sange, samtidig med at man godt kan begynde at introducere nogle nye sange. Man kan sagtens inddrage nogle slagtøjsinstrumenter ...

---

Musikpædagogiske, didaktiske og psykologiske overvejelser
Musik er et fag, der kræver øvning, da en af forudsætningerne i den videre udvikling af det musikalske menneske netop er øvelse, kan man jo sige, at det er grotesk at faget er så nedprioriteret. En af grundene til at faget ofte er blevet opfattet, som et ”slap af fag”, er fagets status hos
voksne(forældre). ”Mange voksne danskere opfatter sig som meget lidt musikalske eller direkte umusikalske, hvilket tit skyldes en overbevisning om, at musikalitet mere er betinget af genetisk end social arv. En sådan statisk musikopfattelse er blokerende”.6 En sådan holdning vil meget nemt smitte af på børnene(eleverne). Dertil betragtes musik ofte kun som en underholdningsdisciplin, som nogle er så heldige at mestre, mens dem der ikke har beskæftiget sig med musikken, naturligvis ikke kan det. Denne opfattelse kan man som musiklærer naturligvis ikke bruge til ret meget, så her... Køb adgang for at læse mere

Elementær rytmisk træning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.