Elementær elektricitet på 6. klassetrin

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Natur/teknologi
  • Godkendt
  • 15
  • 3575
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2003
  • 10-01-2005

Undervisningsforløb: Elementær elektricitet på 6. klassetrin

Opgaven omhandler et afprøvet undervisningsforløb om el på 6. klassetrin.

Indhold

Indledning side 2
Målet med undervisningsforløbet side 3
- Rammefaktorer side 5
- Afprøvning af forsøg side 5
Undervisningsforløb om El i 6. klasse side 5
Evaluering side 7
Metodiske og didaktiske overvejelser side 8
Konklusion side 10
Litteraturliste side 11
Bilag 1 side 12
Bilag 2 side 13
Bilag 3 side 14
Bilag 4 side 15
Bilag 5 side 16
Bilag 6 side 17

Uddrag

I Trin mål efter 6. klasse for natur/teknik står der, at
”undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at udvælge og anvende materialer og stoffer på baggrund af deres forskellige egenskaber, som styrke, isolerings- eller ledningsevne.”

Ud fra dette mener vi at kunne begrunde valg af emne til denne undervisningsplan. Derudover mener vi, at det er vigtigt, at eleverne lærer at forstå elektriciteten, og hvor den kommer fra ud fra det synspunkt at
”Børn i dag opfatter elektricitet og elektriske produkter som en naturlig del af hverdagen. Det har skabt behov for at give børn mere viden om elektricitet og elsikkerhed.”
Børns forhold til elektricitet har for det meste noget at gøre med lys om natten, og noget der er farligt at lege med. At indføre eleverne i elektricitetens mange forskellige begreber kan være svært. Alene abstraktionsniveauet kræver en vis modenhed. Derfor har vi valgt at holde os til det mest elementære, nemlig elektricitetens anvendelse, små kredsløb og produktionen af elektricitet.
Endvidere mener vi også, at det er vigtigt, at eleverne, der lever i et forbrugersamfund, skal lære om deres forbrug. Det vil sige, at de skal lære,hvad det koster at have lyset tændt, fjernsynet på standby etc.
Når vi som kommende natur/teknik lærere skal ud i den danske folkeskole og undervise i vores fag, er der mange overvejelser, der skal gøres, hvis man som vi ønsker, at undervisningen skal summe af aktivitet og læring i et lokale fuldt af elever, der leger små forskere... Køb adgang for at læse mere

Elementær elektricitet på 6. klassetrin

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.