Elektricitet i hverdagen | Studieprodukt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Natur/teknologi
  • Godkendt
  • 14
  • 7138
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2002
  • 24-01-2004

Undervisningsforløb: Elektricitet i hverdagen | Studieprodukt

Om elektricitet i hverdagen.

Problemformulering
Hvor kommer elektriciteten fra, og hvordan kommer den ind i vore boliger? Hvad bruger vi elektriciteten til i dagligdagen, og hvorfor er det vigtigt, at vi sparer på elektriciteten?

Indhold

Indledning 2
Elektricitet i hverdagen – den faglige del 3
Elektrisk strøm: 3
Statisk elektricitet: 3
Elektronernes bevægelse: 3
Kirchhoffs 1. lov: 4
Spændingsforskel: 4
Energiomsættelse: 4
Elektrisk effekt: 4
Resistans: 4
Serie- og parallelforbindelser: 5
Joules lov: 5
Vekselstrøm – jævnstrøm: 5
Transformer / transformator: 5
3-faset vekselstrøm: 6
Kraftværket: 6
Den elektriske ål: 6
Kroppens elektriske system: -nerveceller 6
Elsikkerhed: 7
Spare på elektricitet og hvorfor: 7
Energi 2000: 7
Undervisningsplan 7
Målgruppe og organisering af forløbet: 7
Mål for forløbet: 8
Ckf – områder i forbindelse med forløbet: 8
Overordnede fagdidaktiske overvejelser i forbindelse med undervisningsforløbet: 9
Uge 1: hvad er elektricitet 11
Uge 2: hvor kommer elektriciteten fra 12
Uge 3: hvordan kommer elektriciteten ind i vores bolig 12
Uge 4: hvad bruger vi elektricitet til 12
Uge 5: elektricitet i naturens omgivelser / spare på elektriciteten og hvorfor 13
Konklusion: 13
Litteraturliste 13
Litteratur på seminariefagligt niveau; 14
Litteratur på folkeskoleniveau: 14
Bilag a 14

Uddrag

Indledning
Elektricitet får hårtørreren, computeren og fjernsynet til at fungere. Selve elektriciteten kan ikke ses, men vi kan se dens virkninger. Når vi trykker på kontakten, kan vi få lamperne til at lyse, krøllejernet og tørretumbleren til at varme, vaskemaskinen til at vaske og utallige andre elektriske apparater til at virke. Elektricitet er blevet en meget vigtig og selvfølgelig del af den moderne tilværelse. Her i opgaven vil vi arbejde os lidt dybere ind i elektriciteten, og sætte nogle relevante begreber og teorier i forhold til emnet på plads.

Opgaven er struktureret således, at der i den faglige del gives en grundig besvarelse af problemformuleringen, og her præsenteres væsentligt teoristof og begreber. Endelig giver vi et bud på, hvordan vi forestiller os, at man kunne arbejde med emnet elektricitet i natur/teknik i en 6. klasse. Vi forestiller os, at emnet behandles i en periode på 5 uger. Vi giver også begrundelser for, hvorfor det er vigtigt at arbejde med dette emne.

Elektricitet i hverdagen – den faglige del.
Elektrisk strøm:
Al stof i vore omgivelser er opbygget af atomer med en kerne, hvor der kredser nogle elektroner
(ladning : -e=-1,602*10^-19)rundt om. Selve kernen består af neutroner, der er uden elektrisk ladning og protoner hvis elementarladning: e=1,602*10^-19 Coulomb. Det er disse stoffers negative og positive ladninger, der påvirker hinanden med elektriske kræfter.

---

Undervisningsplan
Målgruppe og organisering af forløbet:
Målgruppen for dette undervisningsforløb om elektricitet er en 6. klasse. Vi forestiller os, at klassen som et led i progressionen har arbejdet med elektricitet flere gange i forbindelse med natur/teknik-faget. Målet for dette forløb er derfor at bygge ovenpå elevernes grunderfaringer med emnet, og give dem en større faglig viden og overblik over større sammenhænge.
Undervisningsforløbet har en varighed af 5 uger med 3 ugentlige lektioner. Lektionerne er organiseret på den måde, at der i 1 lektion om ugen arbejdes med faglig viden og baggrund, og at der i de 2 øvrige lektioner sættes fokus på det praktiske og eksperimentelle arbejde. Netop fordi vi ønsker at give eleverne en faglig og solid viden om emnet, så får hver elev ved forløbets start... Køb adgang for at læse mere

Elektricitet i hverdagen | Studieprodukt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.