Undervisningsforløb til elektricitet

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 15
  • 3998
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2007
  • 08-04-2007

Undervisningsforløb til elektricitet

Denne opgave i fysik/kemi handler om et undervisningsforløb til en 8. klasse om elektricitet.

Undervisningsforløbet strækker sig over 4 uger med en dobbelt lektion pr.
Bogsystemet ”Ny fysik/kemi 2 – El i hverdagen” anvendes.

Indhold

Aktuel status
Formål
Mål
Centrale kundskabs- og færdighedsområder
Indhold: stofvalg/emne, Arbejdsformer
Tilrettelæggelse af undervisning: principper & organisering
Læreropgaver: Ledelse & samarbejde
Tegn
Evaluering
Uge 1
Mål
Emne/stof
Arbejdsformer
Materiale
Ledelse - strukturering
Variation & rytme
Lektier
Uge 2.
Mål
Emne/stof
Arbejdsformer
Materialer
Ledelse – Strukturering
Variation & rytme
Lektier
Uge 3.
Mål
Emne/stof
Arbejdsformer
Materialer
Ledelse – Strukturering
Variation & rytme
Lektier
Uge 4.
Mål
Emne/stof
Arbejdsformer
Materialer
Ledelse – Strukturering
Variation & rytme
Lektier
Uge 5.
Mål
Emne/stof
Arbejdsformer
Materialer
Ledelse – Strukturering
Variation & rytme
Lektier
Uge 6.
Mål
Emne/stof
Arbejdsformer
Materialer
Ledelse – Strukturering
Variation & rytme
Lektier
Bilag med materialer

Uddrag

Vores mål med undervisningsforløbet er at give eleverne et grundlæggende kendskab til de vigtige begreber indenfor el-lære. Eleverne skal i forløbet blive fortrolige med begreber som spændingsforskel, strømstyrke, modstand og effekt. Det er vigtigt, at eleverne er i stand til at skelne disse begreber fra hinanden og være i stand til at benytte dem på fornuftig vis. Desuden forventer vi også, at eleverne skal kunne knytte de rigtige benævnelser på begreberne.

Eleverne vil også i forløbet få mulighed for, at knytte el begrebet sammen med ting de kender fra deres hverdag. Ved hjælp af dette forventer vi, at eleverne får et forhold til, hvor meget el de bruger i deres dagligdag, og hvad elektricitet egentlig koster, men også at de bliver opmærksomme på, hvor de selv vil kunne spare på elektriciteten.

Der vil også blive lagt stor vægt på, at eleverne får en forståelse for sammenhængen mellem strøm-styrke, spænding og modstand. Eleverne skal være fortrolige med Ohms lov i en sådan grad, at de kan beregne strømstyrke, spænding og modstand i simple kredsløb. Derudover skal de også opleve sammenhængen mellem temperatur og modstand i en leder, samt have et vist begreb om hvad der kendetegner en leder og en halvleder... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb til elektricitet

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.