El og magnetisme i 7. klasse | Undervisningsforløb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 16
  • 4962
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2004
  • 09-06-2004

Eksamensopgave: El og magnetisme i 7. klasse | Undervisningsforløb

Et begrundet undervisningsforløb i fysik/kemi til en 7. klasse om elektricitet og magnetisme.

Vi har udarbejdet et undervisningsforløb om elektricitet og elektromagnetisme, som vi i denne opgave vil argumentere for, har sin relevans i folkeskolens fysik/kemiundervisning. Vi vil også argumentere for fysik/kemifagets relevans i folkeskolen og dets generelle betydning for den dannelsesopgave, det skal medvirke til. I den forbindelse vil vi gennemgå vores syn på mennesket, samfundet og læring.

Indhold

Indledning 3
Normativt grundlag 3
Læringsteori 5
Eleverne 5
Opbygning af undervisningsforløb 6
Elevaktiviteter 7
Evaluering 7
Emnebegrundelse og mål 8
Forudsætninger 9
Undervisningsplan 9
Introduktion 9
Underforløb 1 - strømstyrke, modstand og spændingsforskel 9
Underforløb 2 - apparater der varmer 11
Underforløb 3 - magnetisme 12
Underforløb 4 - fremstilling af elektricitet 13
Underforløb 5 - statisk elektricitet 14
Evaluering af forløbet 15
Litteraturliste 16

Uddrag

Skolen er i stor fokus i disse år. Debatten foregår i medierne, hos politikerne og selvfølgelig i skolerne, hvor der bl.a. tales om formidlingsproblemer blandt mennesker, der besidder faglige kompetencer. De har ikke altid succes med at få budskabet frem til de, som skal modtage/lære det pågældende stof. For en fysik/ kemilærer drejer denne problematik sig om den form for ”ekspertviden” man forsøger at formidle til eleverne. Undervisningen kritiseres for ikke at berøre elevernes egne erfaringer, forestillinger og hverdag, hvilket vil medføre, at formidlingen ikke vil lykkedes og læring næppe finde sted.

Vi finder denne formulering problematisk, såfremt man vitterligt mener, at man kan ”lære fra sig” og løsningen ligger i at optimere måden, hvorpå et givent stof formidles. Vi tilslutter os Björn Anderssons1 budskab om, at en lærers opgave er, at hjælpe sine elever mod nye erkendelser ved introduktion af nye begreber og tænkemåder på en måde, der stimulerer, eleven til selv at konstruere sin forståelse. Den meget vigtige pointe, er at undervisningen skal tage udgangspunkt i elevernes forudsætninger og synes vedkommende for dem.

---

OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB
I opbygningen af vores undervisningsforløb, vil vi starte med virkeligheden, altså konkrete fænomener og oplevelser, som eleverne enten kender til i forvejen, eller nemt kan få anskueliggjort.
Derefter, i løbet af undervisningsforløbet, kommer eleverne frem til de grundlæggende definitioner og faglige sammenhænge.

Efter en overordnet introduktion af emnet, vil der blive en samtale/diskussion i klassen eller i grupper, hvor elevernes hverdagserfaringer og hverdagsforestillinger15 gerne skulle træde frem for både eleverne selv og os. De skal vise hvordan, de på basis af egne erfaringer og viden forstår sig på det givne emne. Det er vigtigt, at erfaringerne og hverdagsforestillingerne, helst med argumenter, bagefter synliggøres i et produkt såsom plancher, logbog eller lignende. Se herom senere. Tidsforbrug: En dobbeltlektion... Køb adgang for at læse mere

El og magnetisme i 7. klasse | Undervisningsforløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.