El i 7. klasse | Undervisningsforløb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 9
  • 2356
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2004
  • 30-09-2004

Eksamensopgave: El i 7. klasse | Undervisningsforløb

Eksamensopgave i fysik/kemi med et undervisningsforløb til en 7. klasse om el.

Undervisningen er tilrettelagt til at foregå i en 7. klasse og tager derfor udgangspunkt i deres forudsætninger i fysik/kemi.

Indhold

Emnebegrundelse
Formål
Menneskesyn
Didaktiske overvejelser
Teoretiske betragtninger
Vygotsky
Piaget
Didaktiske betragtninger
Mål
Elevforudsætninger
Rammefaktorer
Læreprocessen
Vurdering
Sikkerhed
Undervisningsplan
1. uge
2. uge
3. uge
4. uge
5. uge
6. uge
7. uge
Afslutning
Perspektivering
Litteraturliste:

Uddrag

Emnebegrundelse

Elektricitet er et vigtigt emne da det i dag bruges over alt til at lette vores hverdag, lige fra legetøj til de største el-værker.
Vi er meget mere afhængig af elektricitet end vi har været før.
Elektricitet forundrer og fascinerer de fleste mennesker i dag, men mange kan kun konstatere fænomenet. Og det er forståeligt da el er et meget abstrakt emne.
Og derfor er det i dag vigtigt at eleverne kommer til at kende til mere end kun at sætte batterier i eller sætte ting i stikkontakten.
Derfor skal fysik/kemi undervisningen lære eleverne at forstå dette fænomen og de forskellige begreber man bruger når man snakker om el.
Eleverne skulle også være i stand til at tage stilling til el-forbrug i forhold til miljø.
Og dette vil vi gøre ved at diskutere og eksperimentere på klassen, hvor så mange aspekter som muligt bliver inddraget i undervisningen.

Formål
Vi sigter imod, at eleverne får kendskab til begreberne spænding, strøm, effekt og resistans. Vi tilstræber at skabe relation imellem elevernes hverdag og fysikkens verden. Vi tager udgangspunkt i de elektriske installationer i huset, som eleverne kender fra deres hverdag. Vi prøver at udføre tilladt monteringsarbejde, og vi ønsker derved at opnå, at eleverne lærer at omgås el på en fornuftig måde.
Vi kobler teori og praksis, idet vi udfører eksperimentel undervisning og laver matematiske opgaver, herunder relateres begreberne til måleinstrumenterne og hinanden. Eleverne får også indblik i, at energi koster penge, og de får indsigt i fysikkens forklaring på, hvordan vi kan spare på strømmen, og skåne miljøet... Køb adgang for at læse mere

El i 7. klasse | Undervisningsforløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.