Eksklusion af børn | Semesterprojekt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Pædagogstuderende 4. semester
 • Andet fag eller modul (Pædagog)
 • Godkendt
 • 32
 • 11007
 • PDF
 • 03-03-2009

Eksklusion af børn | Semesterprojekt

4. Semester projekt på pædagoguddannelsen om ”Den pædagogiske praksis og eksklusion i daginstitutioner”.

Opgaven handler om hvorfor vi handler som vi gør. hvad vi handler udfra og hvad der får os til at handle på forskellige måder i forskellige kontekster. Vi har arbejdet med eksklusion i børnehavnen. Hvorfor er der nogle børn der bliver ekskluderet?

Problemfelt:
Vi har valgt at starte vores problemfelt med en afgrænsning /præcision af rapporten. Eksklusion og inklusion er to begreber som ofte hænger sammen, men da vi i denne rapport har vores fokus på eksklusion af børn, vil vi ikke komme nærmere ind på inklusion i rapporten.
Men vi har inklusion for øje, da det er det der skal efterstræbes i den pædagogiske praksis.
Vi har i projektets forløb erfaret, at der findes forskellige forståelser og definitioner af begrebet eksklusion. For at få en klar definition af eksklusion, har vi valgt at henvise til Bent Madsens definition, da han har mange års erfaring og har lavet en klar definition på begrebet, som stemmer overens med de episoder, som vi oplevede i praksis.

Problemformulering
Hvorfor ser vi, at nogle pædagogers praksis ekskluder børn med mangel på den respektable krop, når pædagoger bl.a. skal fremme børnenes trivsel og udvikling og forebygge at eksklusion sker i daginstitutionerne?

Indhold

Indledning. 2
Problemfelt 3
Definition af eksklusion. 3
Eksklusion sker i praksis. 3
Hvordan sker eksklusion i praksis? 4
Den respektable og ikke respektable krop 6
Konsekvenser ved eksklusion. 7
Dagtilbudsloven. 8
Problemstilling 9
Problemformulering 10
Hypotese 10
Metode 10
Analyse 11
Leontjew 11
Christian Lima 14
Pierre Bourdieu 17
Habitus og praktisk sans 17
Kapitaler 21
Felt 22
Symbolsk vold eller magt: 23
Doxa 24
Konklusion 26
Handleforslag 28
Perspektivering 29

Uddrag

Indledning.
Vi har valgt emnet ”Den pædagogiske praksis og eksklusion i børnehaven” og vores målgruppe er børnehavebørn 3-6 år. Dette emne har vi valgt, da det var noget som interesserede os alle sammen i gruppen, og det var noget vi alle havde oplevet i praksis. Nogen af os har direkte oplevet at nogle børn har fået indskrænket deres legerum pga. af ”dårlig opførsel” og på den måde er blevet ekskluderet.

En enkelt af os, har oplevet at et bestemt barn er blevet ekskluderet af de voksne ved altid at få skylden for noget der var sket i institutionen. Dette resulterede i, at dette barn stort set hele tiden endte med at få skylden og skæld ud af personalet. De øvrige børn begyndte også at give dette barn skylden for noget, selv de dage barnet ikke var i institutionen.

Vi stillede os alle sammen undrende overfor dette. Hvordan kan det være, at nogen pædagoger ekskluderer børn? Ikke nok med det, vi gjorde det måske også selv. Vi forstod ikke, at det kunne ske, da dette ikke stemte overens med vores opfattelse af, hvad det pædagogiske arbejde går ud på, og at dette heller ikke er etisk korrekt.

Vores rapport er opbygget og udarbejdet efter bogen ”Problemorienteret projektarbejde ”. Vi har valgt at stille et hvorfor spørgsmål i problemformuleringen, da vi mener, at vi ikke kan besvare et hvordan spørgsmål uden at vide, hvorfor problemet eksisterer, og hvad der gør, at det er et problem. Som det kan læses i vores problemstilling og problemformulering er vores fokus i rapporten på pædagogernes side og disses ageren i praksis.

Vi har valgt dette, da vi mener, at dette kan give os en god indsigt i og mulighed for at forstå andres og vores egen kommende praksis. I rapporten har vi taget en bestemt retning på problemet og en bestemt måde at anskue det på. I gruppen er vi bevidste om, at der er andre måder at anskue vores problem på og bearbejde det. Så dette er ikke er et endegyldigt svar på vores problem, men en mulig måde at anskue det på... Køb adgang for at læse mere

Eksklusion af børn | Semesterprojekt

[6]
Bedømmelser
 • 13-04-2010
  Det er en rigtig god opgave og jeg har fået meget ud af den.
 • 07-01-2011
  Den er nem læselig men syntes konklusionen er rodet..
 • 28-01-2012
  En rigtig god opgave
 • 04-04-2011
  God opgave, men at læse igennem.