Eksempel på undervisningsforløb i billedkunst

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Billedkunst
  • Godkendt
  • 3
  • 456
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2002
  • 06-02-2003

Eksempel på undervisningsforløb i billedkunst

Dette er et kort undervisningsforløb, der er brugt i en 5. klasse i et praktikforløb. Forløbet går ud på at bruge sine sanser til at tegne med, og indeholder høre- føle- og smagssansen.

Uddrag

Undervisningsforløbet er udarbejdet ud fra "fagets blomst".

Tema: Tegn med dine sanser.

Skildringsformer: Fantasi og forestilling.

Udtryksform: Plane billeder.
Værktøjer, teknikker og materialer: Eleverne skal tegne med fedtfarver, og da det før har arbejdet med det materiale behøves ingen introduktion, valget af materiale er taget ud fra den korte tid der er til forløbet. Da forløbet skildringsform er fantasi og forestilling, er der heller ingen introduktion til nogen teknikker da vi ikke vil påvirker deres fantasi.

Virksomhedsformer:
Oplevelsesmæssig virksomhed. I forhold til den indre / ydre virkelighed, der søges skildret & i forhold til kulturens billeder. Den sansemæssige oplevelse gives billedmæssig form og bringer børnene i kontakt med disse forestillinger / fantasier / følelser / tanker.
Fremstillingsmæssig virksomhed. Her arbejdes med at videreudvikle børnenes håndværksmæssige færdigheder, så de kan kommunikere deres udtryksinteresser.
Analytisk virksomhed. Samtaler om egne og kulturens billeder, hvor børnene får begreber til og færdighed i at analysere billeder. Dette er vigtigt for at kunne forstå, hvad der er på spil i billedkulturen og kritisk vurdere kvaliteten af billeder.
Forløbet "Tegn med dine sanser" rummer både oplevelsesmæssig og Analytisk virksomhed... Køb adgang for at læse mere

Eksempel på undervisningsforløb i billedkunst

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.