Handlekompetence og tværfaglighed

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Almen didaktik
  • Godkendt
  • 13
  • 3201
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2005
  • 20-12-2005

Eksamensopgave: Handlekompetence og tværfaglighed

Almen didaktik eksamensopgave om begrebet handlekompetence behandles i denne opgave.
Hvordan eleverne kan opnå et fremtidsberedskab forstået som handlekompetence?

I opgaven benyttes følgende teoretikkerne:
Karsten Schnack
Hans Jørgen Kristensen
Vagn Oluf Nielsen
Gunn Imsen
Him og Hippe

Problemformulering:
”Hvad er afgørende i min planlægning af tværfaglig undervisning, når jeg ønsker eleverne skal udvikle handlekompetence?”

Jeg vil gennem et tværfagligt undervisningsforløb eksemplificere hvordan en lærer, gennem sin undervisning kan udvikle og styrke elevernes handlekompetence. Jeg tager udgangspunkt i problemstillingen omkring rygning.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering: 2
Formålsparagraf 3
Handlekompetence 3
Handlekompetence som didaktisk begreb 4
Demokratisk handlekompetence 5
Tværfaglighed 6
Tværfaglighedsbegrebet 6
Handlingskompetence og tværfaglighed 7
Tværfaglighed som et over-fagligt begreb 7
Funktionel tværfaglighed 7
Formel tværfaglighed 8
Planlægningsovervejelser 8
Vurdering af forløbet – i forhold til handlekompetence 9
Læringsforudsætninger 9
Mål 10
Indhold 10
Læreprocesser 11
Vurdering 11
Konklusion 12
Litteraturliste 13

Uddrag

Indledning

I nutidens samfund, er det vigtigt at elever har en evne til at orientere sig i forhold til den omverden de lever i. De skal have en kritisk sans bl.a. over for reklamer, som er en voksende industri og over for andres meninger og holdninger bl.a. omkring rygning.

For at eleverne skal have de rette redskaber til, at leve i det danske samfund er det bl.a. lærerens opgave, at motivere de enkelte elever til aktiv stillingtagen og deltagelse i samfundsdebatten.
Derfor lyder min problemformulering således:
Problemformulering:

”Hvad er afgørende i min planlægning af tværfaglig undervisning, når jeg ønsker eleverne skal udvikle handlekompetence?”

Denne opgave har til hensigt først og fremmest, at præcisere begrebet/idealet ”handlekompetence”.
Hvordan kan jeg som kommende lærer, arbejde med eleverne så de fremstår som kritiske deltagere i et demokratisksamfund?
Jeg vil tage udgangspunkt i Karsten Schnack, og Hans Jørgen Kristensens teori og beskrivelser af handlekompetence.
Derefter vil jeg komme ind på hvad ”tværfaglig undervisning” er, og hvordan jeg som kommende lærer kan vejlede eleverne til, at få en sund holdning og en bredere samfundsmæssig forståelse omkring emnet ”rygning”?... Køb adgang for at læse mere

Handlekompetence og tværfaglighed

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.